Projekty

Inspirujemy zespoły do skutecznego doskonalenia procesów.

Firma DPG realizuje kompleksowo projekty strategiczne oraz operacyjne podnoszące rentowność, poprawiające organizację pracy i efektywność kluczowych procesów przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i jednostek administracyjnych.

Wdrażamy holistyczne rozwiązywanie kluczowych problemów z wykorzystaniem teorii ograniczeń oraz metod Six Sigma, Lean Management i MTM.

Poprawiamy funkcjonowanie systemów motywacyjnych, zarządzania przez cele i zarządzania przez wartości. Wdrażamy od podstaw lub poprawiamy obecnie stosowane kluczowe wskaźniki efektywności.

Oprócz powyższych projektów realizujemy również usługi w formie doradztwa, szkoleń i praktycznych warsztatów.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w działaniach ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie procesów, zwiększanie wydajności pracy i poprawę jakości opracowaliśmy skuteczny sposób motywacji pracowników – nazwaliśmy go ERGOlean management. Jest on oparty na mechanizmach już dotychczas stosowanych ale nie zawsze dających wystarczająco satysfakcjonujących efektów. Oprócz już znanych systemów zarządzania przez cele (MBO/ ZPC), wyznaczania celów opartych na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI) stosujemy dodatkowo zasady:

   

  • Zarządzanie przez wartości godnościowe człowieka (inaczej zarządzanie godnościowe) – respektowania i szanowania godności ludzkiej.
  • Ciągłe dążenie do poprawy zadowolenia pracownika.
  • Proces poprawy efektywności tworzenia wartości dodanej, która jest w naszych systemach definiowana jako kluczowy wskaźnik.
  • Respektowania zasad ergonomii nie tylko w kontekście fizycznego kształtowania pracy ale przede wszystkim aspekcie emocjonalnym i relacji między ludzkich.
  • Humanizacji pracy.

  Wdrażanie ERGOlean Management

  Przy wdrażaniu ERGOlean Management korzystamy między innymi z:

  Kaizen
  A3
  Kanban
  5s
  Poka-Yoke
  TPM
  SMED
  YAMAZUMI
  CHAKU-CHAKu
  KAIKAKU

  projekty według obszaru

  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  Planowanie zintegrowane
  Zarządzanie jakością
  Administracja
  Świadczymy usługi doradztwa strategicznego nie tylko w obszarach wszystkich kluczowych procesów przedsiębiorstw produkcyjnych czy logistycznych ale również w jednostkach administracji w tym administracji publicznej.
  Utrzymanie ruchu
  Systemy ERP i MRP
  Gospodarka i zarządzanie czasem
  Lean Manufacturing
  Metody rozwiązywania problemów
  Ergonomia i humanitaryzacja pracy
  Optymalizacja konstrukcji
  Zarządzanie zmianami
  Procesy i procedury procesów
  System motywacyjny
  Transfer technologii i relokacje zakładów

  Projekt SZYTY NA MIARĘ

  Każdy klient jest inny i potrzebuje personalnego podejścia! Jeżeli chcesz byśmy przygotowali
  dla Ciebie usługę dopasowaną do Twoich potrzeb, zostaw numer telefonu, postaramy się pomóc!

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Topolowej 16 w Jeleniej Górze 58-570 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.