Projekt

Reengineering

To koncepcja wdrażania zmian i usprawnień oznaczająca przemyślenie od nowa i przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do poprawy procesów jak i osiąganych wyników. Przeprojektowaniu podlega od podstaw wybrany proces lub cała organizacja (zmiany kompleksowe a nie kosmetyczne).

Reenginering zakłada znaczne zmiany organizacyjne procesów, nie zaś drobną poprawę, dlatego ważną rolę odgrywa czynnik ludzki. Jego pominięcie jest często skutkiem niepowodzenia wdrażania BPR/KAIKAKU.

Kaikaku (jap. 改革 – reforma) – wg terminologii lean manufacturing jest to przeprowadzenie radykalnych zmian wzdłuż nawet całego strumienia wartości przepływającego przez wiele przedsiębiorstw. Interpretując rożne źródła dotyczące wymienionych terminów BPR i Kaikaku można stwierdzić, że jest to w praktyce to samo działanie.

Należy podkreślić, że Kaikaku/Business Process Reengineering jest uzupełnieniem procesu dążenia do doskonałości i powinno być stosowane w miarę potrzeby przez przedsiębiorstwa razem z Kaizen, czyli ciągłym doskonaleniem małymi krokami. Literatura (np. „Odchudzanie firm” – James P. Womack, Daniel T.Jones) jak i wiele źródeł internetowych potwierdzają, że Kaizen i Kaikaku powinny być stosowane jako wzajemnie uzupełniające się procesy doskonalące a nie jako alternatywa. Zobrazowaniem tego uzupełnienia jest przedstawienie Kaizen i Kaikaku w formie znaku YIN i YANG.

Stwierdzenia, że BPR/ Kaikaku jest stosowany przez firmy „zdesperowane” jako ostateczność jest błędnym i nie prawidłowo interpretowanym. Projekty doskonalące traktowane jako Business Process Reengineering czy Kaikaku powinny być realizowane systematycznie w zależności od indywidualnych potrzeb firmy co wtedy daje bardzo istotne uzupełnienie dla ciągłego doskonalenia małymi krokami.

Niestety wiele firm ze względu na ograniczoną dostępność lub przeciążenie zadaniami zatrudnionych specjalistów często mają mocno ograniczone zdolności realizacji projektów BPR/Kaikaku. Ze względu na dużą  ilość danych do przetworzenia pracochłonność tego typu projektów, stali pracownicy firmy często nie są w stanie wykonać dokładnych pomiarów i dokumentacji. Dodatkowo wiąże się to z dużym nakładem czasu. Zatrudnienie grupy zewnętrznych inżynierów do BPR, przynosi organizacji większe korzyści w krótszym czasie.

Specjalizujemy się w realizacji projektów reinżynieringu, optymalizacji istniejących zasobów i maksymalizacji korzyści możliwych do uzyskania w firmie, transferem technologii do firmy, a także tworzeniem norm i opisywaniem procesów od podstaw. Zapewniamy pracę wykonaną przez najlepszych specjalistów – inżynierów, posiadających kilkunastoletnie doświadczenie.

Reinżyniering realizujemy w następujących obszarach:

 • produkcji,
 • usług remontowych,
 • czyszczeń technologicznych i cywilnych,
 • utrzymania ruchu,
 • procesów administracyjnych,
 • logistyki i magazynów.

Korzyści wynikające z reeinżynieringu:

 • skrócenie cyklów produkcji,
 • redukcja kosztów,
 • redukcja strat,
 • polepszenie jakości zadowolenia klienta,
 • podniesienie rentowności,
 • rozszerzenie udziału w rynku,
 • zwiększenie efektywności produkcji,
 • zwiększenie efektywności pracy,
 • znalezienie ukrytych strat i zakłóceń.

Reengineering obejmuje m.in następujące działania:

 • mapowanie i modelowanie procesów,
 • normowanie czasów czynności elementarnych,
 • tworzenie normatywów czynności elementarnych,
 • tworzenie kart technologicznych,
 • tworzenie kart cykli,
 • tworzenie kalkulatora czasów,
 • weryfikacje istniejących norm pod kątem ewentualnych niezgodności z rzeczywistymi nakładami,
 • optymalizacje procesów istniejących i planowanych,
 • optymalizacje stanowisk i metod pracy,
 • tworzenie i opisywanie dokumentów od podstaw,
 • tworzenie norm planowania,
 • optymalizację kosztów logistycznych,
 • analizę i reorganizację procesów logistycznych,
 • optymalizację wykorzystanej powierzchni magazynowej,
 • racjonalizację poziomu zatrudnienia,
 • rozbudowę lub poprawę prawidłowego wykorzystania systemu ERP,
 • modernizację wyposażenia obiektów magazynowych,
 • poprawę przepływu informacji między kluczowymi działami firmy.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!