Audyt DUE DILIGENCE, COMPLIANCE I OPERACYJNY

Potrzebujesz niezależnej i rzetelnej oceny organizacji, swoich systemów lub procesów?

Zapoznaj się z naszą unikatową ofertą audytów!


Audyt due diligence i compliance łączymy z badaniem procesów operacyjnych, które nie są tak ustandaryzowane procesowo jak badania zgodności prawno-formalnej i pod kątem stosowanych procedur. Zakres i poziom szczegółowości badania dopasowujemy do indywidualnych potrzeb.


Audyty realizowane przez nas wyróżniają się unikatowym podejściem oraz kompetencjami które pozwalają na przeprowadzenie badania nie tylko zgodności prawno formalnej ale i również stosowania bez practice w realizacji procesów wewnętrznych


W procesach wewnętrznych badamy  między innymi zarządzanie przez cele i zarządzanie przez wartości, systemy motywacyjne, stosowanie wskaźników operacyjnych rozwojowych i finansowych, etatyzacja, technologia, planowanie, logistyka wewnętrzna, ciągły proces ulepszeń, stosowanie zasad lean management, teorii ograniczeń. Przeprowadzamy badania efektywności operacyjnej wykorzystywania kluczowych zasobów takich jak maszyny, materiał czy etatyzacja, wykorzystanie czasu pracy pracowników bezpośrednio produkcyjnych pośrednio produkcyjnych czy stanowisk inżynieryjnych o wysokich specjalizacjach.


Większość firm doradczych realizujących badania due diligence Koncentruje się nad sprawdzaniem zgodności formalnoprawnych, które są uregulowane precyzyjnie odpowiednimi przepisami i ustawami.  Wiele organizacji pod kątem prawno-formalnych spełnia wszelkie kryteria co skutkuje nie wystarczająco kompleksowym wskazaniem potencjałów, potencjalnych ryzyk i rekomendowanych działań.


 Członkowie naszego zespołu posiadają bardzo szerokie kompetencje w zakresie stosowania najlepszych praktyk biznesowych również w zakresie realizacji i organizacji procesów wewnętrznych, operacyjnych,  które dopiero właśnie poddane dogłębnym badaniu wykazują ogromne potencjały do poprawy.


Członkowie naszych zespołów władają takimi językami jak angielski, niemiecki, polski.

Fima DPG Staworzyński realizuje audyty operacyjne będące bodźcem do przełomu w rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki ogromnej wiedzy z setek różnych biznesów spogląda na procesy poza schematami utartymi w większości firm, których zespoły przez wiele lat nie miały okazji doświadczyć prawdziwego benchmarku innych, lepszych rozwiązań.
To prawdziwe know-how…
co i jak lepiej zrobić aby jednocześnie więcej zarobić i zmniejszyć zaangażowanie zasobów/obniżyć koszty wytworzenia (pracownicy, maszyny, materiały…)
… tkwi właśnie w tym doświadczeniu, które nauczyło nas myślenia nieszablonowego:
• Zdiagnozujemy kluczowe ograniczenia w zarabianiu większych ilości pieniędzy przez Twoją firmę, Twoich pracowników, jednocześnie Ty i Twój zespół będziecie mniej pracować (tak to jest możliwe!).
• Pracownicy sami (SIC!) bez nacisku będą chcieli zwiększać wydajność, poprawiać jakość i terminowość.
• Wskażemy nowe kierunki i przedstawimy w kilku prostych punktach co i jak trzeba zrobić aby ten przełom w Twojej firmie nastąpił.
Tak, to jest możliwe. Trzeba tylko połączyć wiele różnych doświadczeń i wdrożyć działania uszyte na miarę Twojego przedsiębiorstwa.

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu. W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt operacyjny (efektywności procesów).

Na podstawie audytu operacyjnego przygotowujemy optymalny model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz plan restrukturyzacji obejmujący niezbędne działania usprawniające. Metodyka realizacji audytu operacyjnego (efektywności), którą stosujemy jest oparta na kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji działań usprawniających i poprawiających efektywność.

Ocena 3e

Dzięki realizacji audytu operacyjnego przeprowadzana jest obiektywna ocena skuteczności, gospodarności i wydajności (economy, efficiency, effectiveness – 3xE/3E) kluczowych procesów zachodzących w danej jednostce biznesowej lub administracyjnej.

EKONOMIA

Minimalizacja kosztów niezbędnych zasobów – wytwarzanie możliwie jak najtaniej.

EFEKTYWNOŚĆ

Realizacja we właściwy sposób przy minimalnym wysiłku
i racjonalnym zaangażowaniu kluczowych zasobów.

SKUTECZNOŚĆ

Poziom realizacji celów i oczekiwań klienta, czyli skuteczność realizacji właściwych rzeczy.

Zakres audytu

Zakres merytoryczny audytu dzielimy na 3 etapy.

Etap 1: Analiza i diagnoza stanu obecnego.

Etap 2: Weryfikacja kompetencji pracowników.

Etap 3: Etatyzacja (opcjonalne).

Chcesz bezkosztowo zwiększyć zyski w firmie?

Sprawdź ofertę bezkosztowego zwiększania zysku przedsiębiorstwa. Bezinwestycyjne wsparcie rozliczane jest dopiero ze wspólnie uzyskanego zysku.

AUDYTY WEDŁUG OBSZARU

 

 [player id=’5929′]

Audyt wewnętrzny (audyt operacyjny)
Fima DPG Staworzyński realizuje audyty operacyjne będące bodźcem do przełomu w rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki ogromnej wiedzy z setek różnych biznesów spogląda na procesy poza schematami utartymi w większości firm, których zespoły mając ogromne doświadczenie przez wiele lat nie miały okazji doświadczyć prawdziwego benchmarku innych, lepszych rozwiązań. To prawdziwe know-how...
Audyt logistyczny
Podczas naszej przygody z logistyką odwiedziliśmy tysiące firm. Pewnego dnia pojawiliśmy się u podwykonawcy światowego giganta z branży meblarskiej. Przechodząc się między regałami wysokiego składowania zauważyliśmy, że śpi tam jeden z pracowników. Gdy usłyszał kroki szybko ruszył w stronę wózka widłowego, wsiadł i ruszył w kierunku hali produkcyjnej...
Audyty przed i powdrożeniowe systemów: ERP, APS, MES
Audyty przedwdrożeniowe oraz prawidłowości funkcjonowania (powdrożeniowe) każdego rodzaju systemu do zarządzania produkcją. Między innymi systemy ERP, APS i MES.
Audyt finansowy
Celem audytu finansowego jest wskazanie potencjalnego ryzyka finansowego oraz przedstawienie możliwości jego ograniczenia bądź wyeliminowania. Oferujemy również kompleksowy przegląd zagadnień prawnych.
Audyt Due Diligence
Głównym założeniem Due Diligence jest wszechstronna i wieloaspektowa ocena kondycji firmy.
Audyt energetyczny
W myśl ustawy o  efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo ma obowiązek przeprowadzenia takiego audytu raz na 4 lata. Warto o tym pamiętać by uniknąć ewentualnych kar finansowych. 

AUDYT SZYTY NA MIARĘ

Każdy klient jest inny i potrzebuje personalnego podejścia! Jeżeli chcesz byśmy przygotowali
dla Ciebie usługę dopasowaną do Twoich potrzeb, zostaw numer telefonu, postaramy się pomóc!

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4 w Jeleniej Górze 58-560 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

    Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!