Audyty

Potrzebujesz niezależnej oceny organizacji, swoich systemów lub procesów?

Zapoznaj się z naszą ofertą audytów!

AUDYT OPERACYJNY

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu.

W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt operacyjny (efektywności procesów).

Na podstawie audytu operacyjnego przygotowujemy optymalny model biznesowy funkcjonowaniap przedsiębiorstwa oraz plan restrukturyzacji obejmujący niezbędne działania usprawniające.

Metodyka realizacji audytu operacyjnego (efektywności), którą stosujemy jest oparta na kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji działań usprawniających i poprawiających efektywność. Opieramy się również na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu międzynarodowej grupy doradczej w ramach której realizowaliśmy transfer know-how do krajów rozwijających się.

Ocena 3e

Dzięki realizacji audytu operacyjnego przeprowadzana jest obiektywna ocena skuteczności,
gospodarności i wydajności (economy, efficiency, effectiveness – 3xE/3E) kluczowych procesów zachodzących
w danej jednostce biznesowej lub administracyjnej.

EKONOMIA

Minimalizacja kosztów niezbędnych zasobów-
wytwarzanie możliwie jak najtaniej.

EFEKTYWNOŚĆ

Realizacja we właściwy sposób przy minimalnym wysiłku
i racjonalnym zaangażowaniu kluczowych zasobów.

SKUTECZNOŚĆ

Poziom realizacji celów i oczekiwań klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), czyli skuteczność
realizacji właściwych rzeczy.

AUDYT WEDŁUG OBSZARU

Audyt logistyczny
Audyt finansowy
Audyty systemów informatycznych (przed i po wdrożeniu) ERP, APS, MES
Audyt wewnętrzny / operacyjny

AUDYT SZYTY NA MIARĘ

Każdy klient jest inny i potrzebuje personalnego podejścia! Jeżeli chcesz byśmy przygotowali
dla Ciebie usługę dopasowaną do Twoich potrzeb, zostaw numer telefonu, postaramy się pomóc!

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Topolowej 16 w Jeleniej Górze 58-570 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.