Audyt

Audyt wewnętrzny (audyt operacyjny)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

Fima DPG Staworzyński realizuje audyty operacyjne będące bodźcem do przełomu w rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki ogromnej wiedzy z setek różnych biznesów spogląda na procesy poza schematami utartymi w większości firm, których zespoły mając ogromne doświadczenie przez wiele lat nie miały okazji doświadczyć prawdziwego benchmarku innych, lepszych rozwiązań. To prawdziwe know-how…

co i jak lepiej zrobić aby jednocześnie więcej zarobić i zmniejszyć zaangażowanie zasobów/obniżyć koszty wytworzenia (pracownicy, maszyny, materiały…)

… tkwi właśnie w tym doświadczeniu, które nauczyło nas myślenia nieszablonowego:

 • Zdiagnozujemy kluczowe ograniczenia w zarabianiu większych ilości pieniędzy przez Twoją firmę, Twoich pracowników, jednocześnie Ty i Twój zespół będziecie mniej pracować (tak to jest możliwe!).
 • Pracownicy sami (SIC!) bez nacisku będą chcieli zwiększać wydajność, poprawiać jakość i terminowość.
 • Wskażemy nowe kierunki i przedstawimy w kilku prostych punktach co i jak trzeba zrobić aby ten przełom w Twojej firmie nastąpił.

Tak to jest możliwe. Trzeba tylko połączyć wiele różnych doświadczeń i wdrożyć działania uszyte na miarę Twojego przedsiębiorstwa.

Audyt operacyjny

Audyt operacyjny bada skuteczność systemów przedsiębiorstwa dotyczących efektywności zarządzania działalnością operacyjną. Audyt operacyjny ocenia sposób planowania działalności operacyjnej i kontroli realizacji tych planów przez kierownictwo.

Dzięki realizacji audytu operacyjnego przeprowadzana jest obiektywna ocena skuteczności, gospodarności i wydajności (economy, efficiency, effectiveness – 3xE/3E) kluczowych procesów zachodzących w danej jednostce biznesowej lub administracyjnej.

Jednym z fundamentalnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu. W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt operacyjny (efektywności procesów).

Na podstawie audytu operacyjnego przygotowujemy optymalny model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz plan restrukturyzacji obejmujący niezbędne działania usprawniające.

Metodyka audytu wewnętrznego

Metodyka realizacji audytu operacyjnego (efektywności), którą stosujemy jest oparta na 20-letnim doświadczeniu w realizacji działań usprawniających i poprawiających efektywność. Opieramy się również na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu międzynarodowej grupy doradczej w ramach której realizowaliśmy transfer know-how do krajów rozwijających się.

Ocena 3E obejmuje:

 • Ekonomia – minimalizacja kosztów niezbędnych zasobów – wytwarzanie możliwie jak najtaniej. 
 • Efektywność  – realizacja we właściwy sposób przy minimalnym wysiłku i racjonalnym zaangażowaniu kluczowych zasobów. 
 • Skuteczność – poziom realizacji celów i oczekiwań klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), czyli skuteczność realizacji właściwych rzeczy.

Poniżej przedstawiamy przykładowy plan oraz zakres realizacji takiego audytu dla przedsiębiorstwa:

Konkurencyjność naszego audytu wewnętrznego

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo najważniejsze procesy wewnętrzne i opcjonalnie zewnętrzne firmy.
 • Koncentracja audytu skierowana będzie na niskonakładowe optymalizacje oparte na najlepszych praktykach stosowanych na całym świecie od kilkudziesięciu lat.
 • Manager prowadzący posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma realizacji i przekazu „know-how” jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.
 • Audyt zakłada uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa; jego wielkości, rodzaje procesów, różnorodności i wielkości produkcji.

Cele audytu operacyjnego

Przed realizacją niniejszego audytu proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:

 • Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 • Opracowanie propozycji optymalnego modelu biznesowego firmy.
 • Przedstawienie propozycji wprowadzania kluczowych wskaźników efektywności zasobów i jakości procesów firmy.
 • Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań usprawniających.
 • Przeprowadzenie analizy SWOT – szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron proponowanych działań.
 • Przeprowadzenie etatyzacji (określenie zapotrzebowania na personel) – opcjonalnie w wersji rozszerzonej audytu.

Audyt operacyjny – zakres merytoryczny

Analiza i diagnoza stanu obecnego:

Obserwacje i analizy stanu obecnego, sposobów organizacji pracy, planowania, monitorowania i rozliczania wykonywanych zleceń.  Przeanalizowane zostaną mocne i słabe strony obecnej organizacji procesów.

 1. Weryfikacja organizacyjnej i finansowej struktury firmy.
 2. Planowanie.
 3. Przygotowanie zasobów.
 4. Realizacja zleceń – (produkcja / usługi / remonty).
 5. Zarządzanie jakością.
 6. Rozwój techniczny.
 7. Techniczne utrzymanie ruchu.
 8. Logistyka i gospodarka materiałowa.
 9. Sprzedaż.
 10. Zakupy.
 11. Weryfikacja kompetencji pracowników.
 12. Zarządzanie przez cele.
 13. Etatyzacja (opcjonalnie).

Dodatkowo w ramach  diagnozy stanu obecnego mogą zostać przeprowadzone badania migawkowe lub obserwacje ciągłe (opcjonalnie).

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać skuteczny kierunek rozwoju Twojej firmy!

Przedstaw nam swoje potrzeby:

Zgłoś się do nas przez poniższy formularz abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę.

W treści wiadomości przedstaw jaki efekt chcesz uzyskać, jaki zakres usług Cię interesuje, lub z jakimi problemami boryka się Twoje przedsiębiorstwo.

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4 w Jeleniej Górze 58-560 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  pola wymagane

  Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!