DPG STAWORZYŃSKI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KLUCZOWYCH ZASOBÓW FIRMY

Wierzymy że ciągły rozwój jest kluczem do sukcesu każdej firmy. W efekcie wszystkie nasze usługi cechują się kompleksowym podejściem do potrzeb naszych klientów. Sprawdź, jak z naszą pomocą rozpocząć dążenie do doskonałości!

doskonałość

Domeną naszego działania są usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego i szkoleń we wszystkich kluczowych procesach przedsiębiorstw, jak i jednostek administracji publicznej. Transfer know-how i najlepsze praktyki w zarządzaniu oraz skuteczna motywacja i inspiracja do doskonalenia na poziomie operacyjnym.

DPG STAWORZYŃSKI
W LICZBACH

0 %
ŚREDNIO UZYSKANE OSZCZĘDNOŚCI
0
wykonane szkolenia
0
wykonane projekty
0
wykonane audyty

o nas

Szkolenia
Doradztwo
icon-onas3
optymalizacje
SYSTEMY ERP

Jesteśmy firmą specjalizującą się w poprawie efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych jak i jednostek budżetowych administracji publicznej.

Specjalizujemy się w zagadnieniach organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw.

Realizujemy w tym zakresie usługi w formie:

– Doradztwo

– Realizacja projektów

– SZKOLENIA (OTWARTE, ZAMKNIĘTE, WEWNĄTRZZAKŁADOWE) I WARSZTATY PRAKTYCZNE

– INTERIM MANAGEMENT

ERGOLEAN MANAGEMENT

ERGOlean Management jest wypracowanym przez wieloletnie doświadczenie naszym unikatowym podejściem do skutecznej optymalizacji, zwiększania wydajności pracy i eliminacji kluczowych źródeł marnotrawstwa.

Myślą przewodnią zastosowania filozofii ERGOlean jest ZDROWE ODCHUDZANIE FIRMY, czyli takie wdrażanie działań optymalizacyjnych, w których kładzie się duży nacisk na poszanowanie człowieka i dążenie do poprawy zadowolenia pracownika. Jest to uwarunkowane tym, że zadowolony pracownik jest bardziej zmotywowany i zaangażowany w rozwój firmy.

„ O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy…“ 

JAN PAWEŁ ii

Otwarte szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnych szkoleń otwartych.

WARSZTATY PLANOWANIE PRODUKCJI. BENCHMARK BMW GMbH
22.10.19 - 23.10.19
2 dni
Typ szkolenia WARSZTATY PLANOWANIE PRODUKCJI
SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY: Normowanie czasów pracy – analizy MTM
26.11.19 - 27.11.19
2 dni
Typ szkolenia SZKOLENIE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY
ERGOlean Management – drogą do poprawy efektywności Twojej firmy
10.02.20 - 12.02.20
3 dni
Typ szkolenia Otwarte
Optymalizacja Logistyki Wewnątrzzakładowej
20.04.20 - 21.04.20
2 dni
Typ szkolenia Otwarte

Potrzebujesz więcej informacji na temat prowadzonych przez nas szkoleń?

Zaufali nam

Zaufało nam wiele wiodących przedsiębiorstw na rynku, zapraszamy do zapoznania się z ich szczegółowymi referencjami.

„Firma DPG Staworzyński współpracuje z nami od maja 2013 roku wspierając firmę TMT w zakresie kompleksowego wdrożenia systemu opartego na filozofii Lean Management. Współpraca polega na wsparciu procesu wdrożeniowego w formie szkoleń praktycznych, warsztatów, konsultacji oraz operacyjnego wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych przypadków. Proces wdrażania jest realizowany nieustannie i dzięki wspólnemu zaangażowaniu zespołu naszej firmy oraz firmy DPG Staworzyński uzyskaliśmy już znaczące wzrosty poprawy efektywności procesów.”
Marek Szymański Prezes Zarządu TMT Sp. z o.o.
„Firma DPG Staworzyński przeprowadziła na zlecenie Voss Automotive Polska Sp. z. o. o. projekt rekrutacyjny na stanowisko Kierownika Działu Utrzymania Ruchu. Proces rekrutacyjny był przeprowadzony sprawnie, w uzgodnionym zakresie metod rekrutacyjnych jak i przewidywanego zakresu obowiązków. Kandydat spełnił nasze wymagania. Poza oczekiwanym poziomem świadczonych przez firmę DPG Staworzyńki usług, cenimy sobie zaangażowanie i bezkonfliktowość. Skuteczność działania w zakresie procesie rekrutacji sprawia, że możemy polecić usługi firmy DPG Staworzyński wszystkim zainteresowanym.”
Mirosław Suchojad Członek Zarządu Voss Automotive Polska Sp. Z o.o.
„Kluczowym zadaniem Pana Staworzyńskiego w tym projekcie było przekazanie firmie VULCAN wiedzy i metodyki realizacji projektów reorganizacyjnych w procesach administracyjnych w trakcie realizacji usługi na rzecz konkretnego klienta. Opierając się na naszej dotychczasowej współpracy stwierdzamy, że firma „Doradztwo Przemysłowo Gospodarcze Paweł Staworzyński” jest partnerem rzetelnym i godnym polecenia do współpracy. Pan Staworzyński posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów i szkoleń o szeroko pojętej tematyce modelowania i optymalizacji procesów.”
Mariusz Tobor Menadżer Działu Doradztwa Vulcan sp. z o.o.
„Firma „Wielton S.A.” współpracowała z Firmą DPG Staworzyński w zakresie rekrutacji pracowników na stanowiska: Kierownik Wydziału Produkcyjnego, Kierownik Planowania oraz Inżynier Optymalizacji Produkcji. Do zadań należało znalezienie potencjalnych kandydatów o bardzo ściśle określonym profilu, wstępna selekcja i rekomendacja najlepszych z nich. Rekomendowani przez DPG Staworzyński  kandydaci zostali zatrudnieni w firmie Wielton S.A. i pracują już od kilku do kilkunastu miesięcy, realizując swoje zadania.”
Joanna Cesarz Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac Wielton S.A.
„Firma DPG reprezentowana przez Pana Pawła Staworzyńskiego od kilku lat współpracuje z naszą firmą Solaris Bus & Coach S.A. w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, normowania czasów oraz wdrażania filozofii Lean Management. W tym czasie podjęliśmy szereg istotnych działań ukierunkowanych na usprawnienia w obszarach produkcyjnych, które wpływają na poprawę skuteczności funkcjonowania procesów wewnętrznych firmy Solaris Bus & Coach S.A. Firma DPG Staworzyński posiada bogate doświadczenie w ww. zakresie i wysokie kompetencje w zakresie kompleksowej optymalizacji. Niniejszym polecamy firmę DPG jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera w optymalizacji procesów biznesowych.”
Paweł Kaczalski Członek Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.
„Firma DPG Staworzyński w 2011 roku przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie w praktyce z zakresu optymalizacji przepływu materiału i logistyki wewnątrzzakładowej. Podczas szkolenia z powodzeniem przekazano metodykę realizacji projektów logistycznych w oparciu o konkretne przypadki z naszego zakładu.Niniejszym polecamy firmę Pana Staworzyńskiego jako wiarygodnego i sprawdzonego partnera do współpracy w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych przedsiębiorstw produkcyjnych.”
Rafał Trzeciak Production Manager Hutchinson Poland Sp. z o.o.
„Pan Paweł Staworzyński współpracuje z naszą firmą Electropoli-Galwanotechnika od kilku lat w zakresie optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. W ramach naszej dotychczasowej współpracy wspierał nas jako Trener i doradca w zakresie: Kształtowania i optymalizacji przepływu materiału, zastosowania zasad ekonomiki ruchów elementarnych oraz optymalizacji zintegrowanego systemu planowania – rozwój i optymalizacja ERP. Podsumowując naszą dotychczasową współpracę stwierdzam, że Pan Paweł jest wysokiej klasy specjalistą o szerokim spektrum wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw. ”
Krystyna Szypka Dyrektor Generalny Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.
„Rekomendujemy firmę Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński, jako profesjonalnego partnera biznesowego. Współpracujemy z Panem Pawłem Staworzyńskim w zakresie optymalizacji procesów logistycznych oraz produkcyjnych. Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do stwierdzenia, że Firma ta doskonale poradzi sobie z zagadnieniami w podobnym zakresie, a także na płaszczyźnie związanej z rekrutacją na stanowiska managerskie. Z poważaniem Adam Jezierski Operation & IT Menager”
Adam Jezierski Operation & IT Menager Flextronics Logistics Poland Sp. Z o.o.
„Pan Paweł Staworzyński reprezentujący firmę DPG Staworzyński przeprowadził dla firmy BURY Sp. z o.o. szkolenia w praktyce. Optymalizacja montażu i balansowanie pracy z wykorzystaniem narzędzi MTM i diagramów .W ramach tego szkolenia przeprowadzono optymalizację pracy na jednej z linii montażowych w wyniku czego nastąpił znaczy wzrost wydajności pracowników przy jednoczesnej poprawie ergonomii stanowisk pracy. Dzięki zastosowaniu analiz MTM i wprowadzeniu zasady „ekonomiki ruchów elementarnych” zostały wyeliminowane zbędne czynności. Ponad to wiedza praktyczna pozwoliła na dalszą samodzielną kontynuację ww. działań przez zespół naszych pracowników.”
Robert Kowalczyk Kierownik Departamentu Produkcji BURY Sp. Z o.o.
„Paweł Staworzyński,  właściciel firmy DPG Staworzyński  współpracował w latach 2007-2008 z firmą MAN Bus w Sadach k. Poznania. W tym czasie przeprowadził z zespołem inżynierów specjalistyczny projekt optymalizacji i pomiaru czasochłonności wszystkich operacji montażu autobusów MAN. Zespół projektowy osobiście sam zrekrutował, wyszkolił i nadzorował pod kontem prawidłowości realizacji projektu. W wyniku tego projektu powstały również dedykowane do produkcji naszej firmy kalkulatory czasochłonności zmiennych operacji montażowych.Do dnia dzisiejszego inżynierowie MAN Bus wykorzystują wcześniej przygotowane kalkulatory.Współpraca z Panem Pawłem Staworzyńskim jest praktycznym potwierdzeniem jego profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań. Współpraca z firmą Pana Staworzyńskiego z pewnością wielokrotnie zaowocuje wieloma projektami usprawniającymi jak i rekrutacyjnymi, w których już obecnie wykorzystuje swoją szeroką wiedzę i doświadczenie w organizacji kluczowych procesów biznesowych.”
Logotyp firmy MAN
Tomasz Skupień Kierownik Modułu MAN Bus Sp. Z o.o.
„W 2017 roku firma DPG Paweł Staworzyński przeprowadziła w naszej firmie projekt optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej. Na podstawie zebranych informacji i wniosków zostały opracowane i  wdrożone zmiany usprawniające obejmujące kompleksowo logistykę wewnątrzzakładową. Dodatkowo zostały nam wskazane kierunki możliwych usprawnień krótkoterminowych oraz długoterminowych, co stanowi potencjał do dalszego doskonalenia. Dzięki wdrożeniu rozwiązań opracowanych przez DPG Staworzyński, udało się nam osiągnąć następujące korzyści: Optymalizacja procesu logistyki w naszej firmie zadowalającą efektywność na operacjach "zasilania" Potencjał do dalszego doskonalenia w innych procesach. Zespół projektowy pod kierownictwem Pana Pawła Staworzyńskiego wykazał się dużą wiedzą, profesjonalizmem oraz znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą optymalizacją procesów przedsiębiorstwa oraz tematyką Lean Management.”
Józef Kaszyca Dyrektor Zakładu DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA Sp. Z O.O.

Chcesz zapoznać się z naszymi szczegółowymi referencjami?

POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ OFERTY?

Każdy klient jest inny i potrzebuje personalnego podejścia! Jeżeli chcesz byśmy przygotowali
dla Ciebie usługę dopasowaną do Twoich potrzeb, zostaw numer telefonu, postaramy się pomóc!

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Topolowej 16 w Jeleniej Górze 58-570 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!

SzkoleniE

W ramach ciągłego doskonalenia zachęcamy naszych klientów do uczestnictwa w warsztatach praktycznych oraz szkoleniach. Realizujemy szkolenia otwarte jak i zamknięte dostosowując się do potrzeb naszych klientów tak aby zrealizować cel jakim jest podnoszenie kompetencji pracowników co przekłada się na ich większą efektywność.

Projekt

W drodze do sukcesu najważniejszy jest pomysł, ale jeszcze ważniejsze jest działanie. Do tego potrzebne są zasoby: czas i wiedza. W związku z tym, że nasi Klienci często w natłoku bieżących obowiązków nie mają możliwości wygospodarowania czasu, nawet z najlepszą wiedzą, nie zawsze są w stanie podjąć odpowiednie działania.

 

W takich sytuacjach pomagamy innym realizując kompleksowo projekty strategiczne oraz operacyjne podnoszące rentowność, poprawiające organizację pracy i efektywność kluczowych procesów przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i jednostek administracyjnych. Minimalne zaangażowanie Klienta, przy maksymalnych efektach!

Audyt

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu. W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt operacyjny (efektywności procesów).