Audyt

Audyt energetyczny

Przy wsparciu naszych partnerów posiadających wieloletnie doświadczenie realizujemy usługi w zakresie przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyty przeprowadzane przez naszych specjalistów spełniają wymogi obowiązkowego audytu według Ustawy o efektywności energetycznej.

Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny?

W myśl ustawy o  efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo ma obowiązek przeprowadzenia takiego audytu raz na 4 lata.  Jeżeli zatrudniasz więcej niż 250 osób, a roczny obrót netto Twojego przedsiębiorstwa  przekracza 50 mln €, musisz przeprowadzić audyt energetyczny. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie skutkować naliczeniem kary finansowej w wysokości nawet do 5% przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Co zawiera audyt energetyczny?

Prawidłowo przeprowadzony audyt powinien obejmować wszystkie aspekty użytkowania energii:

  • Budynki.
  • Procesy.
  • Transport.

W powyższych punktach zawierają się wszystkie instalacje, sieci przyłączeniowe, źródła energii, nośniki energii i wszelkie zastosowania techniczne powiązane z energią.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

  • Podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie w zakresie tego typu audytów.
  • Ekspert audytowanego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że nie jest bezpośrednio zaangażowany  audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Ponieważ przeprowadzenie audytu energetycznego jest obligatoryjne, warto o tym pamiętać by uniknąć ewentualnych kar finansowych. 

Przeprowadzenie audytu energetycznego ma również zasadność w kontekście poprawienia efektywności funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Ponieważ audyt jest z zasady diagnozą stanu obecnego danej jednostki, daje wymierny obraz słabych i mocnych stron, implikuje zmiany jakie należałoby wprowadzić, aby poprawić  funkcjonalność przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki energetycznej.

Dzięki naszym wysoko wykwalifikowanym ekspertom w dziedzinie audytingu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu usługi na najwyższym poziomie. 

 

 

 

Chcesz przeprowadzić audyt energetyczny w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami:
+48222905544

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!