Audyt

Audyt logistyczny

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Podczas naszej przygody z logistyką odwiedziliśmy tysiące firm. Pewnego dnia pojawiliśmy się u podwykonawcy światowego giganta z branży meblarskiej. Przechodząc się między regałami wysokiego składowania zauważyliśmy, że śpi tam jeden z pracowników. Gdy usłyszał kroki szybko ruszył w stronę wózka widłowego, wsiadł i ruszył w kierunku hali produkcyjnej.

…Jak się później okazało był to doświadczony pracownik. W firmie występowało tzw. rozliczanie z linii.  Tego dnia praca nie była ciężka. Pracownik bazując na swoim „doświadczeniu” w „rozciąganiu pracy” wiedział jak się ustawić. Wybrał najbardziej przyjazne obszary, które zapewniały mu premię. Kilka skrzynek a najbardziej niewdzięcznymi pracami zajęli się praktykanci. 

Logistyka zmienną jest… Różnorodność wcale nie ułatwia zarządzania.
Do tego presja na optymalizację kosztów i przykładów tzw. pułapek zarządzania przez cele pojawia się wiele. Sztuka wynajdywania nowych chwytów tak aby wyrobić premię a przy okazji możliwie jak najmniej się narobić jest przez niektórych magazynierów opanowana do perfekcji.

To w takim razie oni są tacy źli? 

Chyba jednak nie do końca…

Kluczowa przyczyna takich zachowań to przede wszystkim luki w systemie zarządzania.

Ryzyko można jednak zminimalizować. Należy przeanalizować jaki jest aktualny stan w kilku kluczowych obszarach: 

 1. Umiejętność prawidłowej etatyzacji i liczenia obciążenia pracowników (które są bardzo zmienne w systemach logistycznych).
 2. Prawidłowe wykorzystanie systemów informatycznych do zarządzania gospodarką magazynową.
 3. Wskaźniki i zarządzanie przez cele.

https://staworzynski.com/uslugi/audyty/  

A jest najistotniejszym problemem? Co zrobić aby pracownicy faktycznie chcieli doskonalić procesy i zwiększać wydajność?

Hmm… Nie będziemy się może dalej wymądrzać.

Problem podejmowaliśmy już wielokrotnie z sukcesem w bardzo różnych systemach logistycznych.

Do projektów optymalizacji podchodzimy z jednej strony ilościowo a z drugiej kładziemy nacisk na miękkie elementy tj. humanizm pracy, ergonomia, kodeks etyczny.

Działamy kompleksowo: https://staworzynski.com/projekty/audyt-logistyczny/

A Twoja firma jakie miała przygody w świecie logistyki?

Audyt logistyczny

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowanie słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazanie kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu. W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt logistyczny.

Na podstawie audytu logistycznego przygotowujemy optymalny model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz plan restrukturyzacji obejmujący niezbędne działania usprawniające.

Metodyka audytu logistycznego

Metodyka realizacji audytu, którą stosujemy jest opata na kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji działań usprawniających i poprawiających efektywność. Opieramy się również na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu międzynarodowej grupy doradczej w ramach której realizowaliśmy transfer know-how do krajów rozwijających się.

Dzięki realizacji audytu logistycznego przeprowadzana jest obiektywna ocena skuteczności, gospodarności i wydajności (economy, efficiency, effectiveness – 3xE/3E) kluczowych procesów zachodzących w danej jednostce biznesowej lub administracyjnej.

Ocena 3E obejmuje:

 • Ekonomia – minimalizacja kosztów niezbędnych zasobów – wytwarzanie możliwie jak najtaniej.
 • Efektywność  – realizacja we właściwy sposób przy minimalnym wysiłku i racjonalnym zaangażowaniu kluczowych zasobów.
 • Skuteczność – poziom realizacji celów i oczekiwań klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), czyli skuteczność realizacji właściwych rzeczy.

Konkurencyjność naszego audytu logistycznego

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo najważniejsze procesy wewnętrzne i opcjonalnie zewnętrzne firmy.
 • Koncentracja audytu skierowana będzie na niskonakładowe optymalizacje oparte na najlepszych praktykach stosowanych na całym świecie od kilkudziesięciu lat.
 • Manager prowadzący posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma realizacji i przekazu „know-how” jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.
 • Audyt zakłada uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa; jego wielkości, rodzaje procesów, różnorodności i wielkości produkcji.

Cele audytu logistycznego

Przed realizacją niniejszego audytu proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:

 • Opracowanie propozycji optymalnego modelu biznesowego firmy.
 • Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 • Przedstawienie propozycji wprowadzania kluczowych wskaźników efektywności zasobów i jakości procesów firmy.
 • Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań usprawniających.
 • Przeprowadzenie analizy SWOT – szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron proponowanych działań.
 • Przeprowadzenie etatyzacji (określenie zapotrzebowania na personel) – opcjonalnie w wersji rozszerzonej audytu.

Zakres merytoryczny audytu logistycznego

Analiza i diagnoza stanu obecnego.

Obserwacje i analizy stanu obecnego, sposobów organizacji pracy, planowania, monitorowania i rozliczania wykonywanych zadań.  Przeanalizowane zostaną mocne i słabe strony obecnej organizacji procesów logistycznych i magazynowych.

Weryfikacji organizacyjnej struktury logistyki i magazynów.

 • Analiza oraz weryfikacja prawidłowości podziału kluczowych zadań i odpowiedzialności.
 • Zarządzanie pracownikami i organizacja pracy.
 • Organizacja pracy, metod pracy i realizacji zleceń.
 • Ustalanie i weryfikacja priorytetów.
 • Efektywność czasu pracy pracowników i wykorzystania środków transportu.
 • Planowanie dostępności pracowników, środków pomocniczych i transportowych.
 • Przepływ realizacji zleceń w procesach logistycznych.
 • Rejestracja i monitoring wykonywanych transakcji magazynowych.

Zarządzanie jakością.

 • Mierniki jakościowe (wewnętrzne i zewnętrzne).
 • Kontrola jakości realizacji wyrobów wzdłuż procesu wytwarzania.
 • Monitorowanie, rejestracja i sposób rozwiązywania problemów jakościowych.
 • Podejmowanie działań zapobiegawczych w powstawaniu kluczowych problemów jakościowych.

Utrzymanie ruchu narzędzi i środków transportu.

 • Prewencyjne i autonomiczne utrzymanie ruchu.
 • Zarządzanie remontami i pracami konserwacyjnymi maszyn.
 • Usuwanie awarii i bieżące naprawy.
 • Efektywność działań utrzymania ruchu.

Przyjęcia dostaw – obszar wejścia.

 • Szczegółowy audyt procesu przyjęć.
 • Weryfikacja zgodności dostaw z zamówieniem.
 • Wizualizacja, przepływ informacji.
 • Wskaźniki procesu wejścia.
 • Zewnętrzne czynniki wpływające.

Magazyn.

 • Zarządzanie pracownikami.
 • Przesunięcia wewnątrzmagazynowe.
 • Kompletacja i przygotowanie zleceń.
 • Wizualizacja, przepływ informacji.
 • Inwentaryzacja okresowa i ciągła.
 • Wskaźniki procesów wewnątrzmagazynowych.
 • Optymalizacja składowania, lokalizacji materiałów.

Wydania z magazynu – obszar wyjścia.

 • Wydania z magazynu i prawidłowość ich realizacji.
 • Supermarkety, systemy kanban.
 • Kontrole wydań, cross check.
 • Wskaźniki procesów wydań magazynowych.

Weryfikacja kompetencji pracowników.

 • Weryfikacja kompetencji pracowników metodą wywiadowczą wśród kluczowych osób (główne zadania).
 • Zarządzanie umiejętnościami, matryce umiejętności i kompetencji.

Kluczowe wskaźniki (KPI) i zarządzanie przez cele.

 • Weryfikacja obecnie stosowanych wskaźników i prawidłowości rejestracji dla powyższych procesów.
 • Analiza możliwości wprowadzenia nowych obiektywnych wskaźników w połączeniu z systemem motywacyjnym.

Etatyzacja.

Przeprowadzenie pomiarów i obliczeń zapotrzebowania na personel na podstawie następujących danych:

 • Obserwacje migawkowe i fotografie dnia roboczego.
 • Zapis własny i szacowanie.
 • Obecnie stosowane/dostępne w firmie (jeżeli są) normy planowanej czasochłonności.

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać skuteczny kierunek rozwoju Twojej firmy!

Przedstaw nam swoje potrzeby:

Zgłoś się do nas przez poniższy formularz abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę.

W treści wiadomości przedstaw jaki efekt chcesz uzyskać, jaki zakres usług Cię interesuje, lub z jakimi problemami boryka się Twoje przedsiębiorstwo.

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4 w Jeleniej Górze 58-560 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  pola wymagane

  Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!