Audyt

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny

Jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowanie słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz wskazanie kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju biznesu. W celu przeprowadzenia takiej diagnozy realizujemy audyt logistyczny.

Na podstawie audytu logistycznego przygotowujemy optymalny model biznesowy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz plan restrukturyzacji obejmujący niezbędne działania usprawniające.

Metodyka audytu logistycznego

Metodyka realizacji audytu, którą stosujemy jest opata na kilkunastoletnim doświadczeniu w realizacji działań usprawniających i poprawiających efektywność. Opieramy się również na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu międzynarodowej grupy doradczej w ramach której realizowaliśmy transfer know-how do krajów rozwijających się.

Dzięki realizacji audytu logistycznego przeprowadzana jest obiektywna ocena skuteczności, gospodarności i wydajności (economy, efficiency, effectiveness – 3xE/3E) kluczowych procesów zachodzących w danej jednostce biznesowej lub administracyjnej.

Ocena 3E obejmuje:

 • Ekonomia – minimalizacja kosztów niezbędnych zasobów – wytwarzanie możliwie jak najtaniej.
 • Efektywność  – realizacja we właściwy sposób przy minimalnym wysiłku i racjonalnym zaangażowaniu kluczowych zasobów.
 • Skuteczność – poziom realizacji celów i oczekiwań klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), czyli skuteczność realizacji właściwych rzeczy.

Konkurencyjność naszego audytu logistycznego

 • Zakres merytoryczny obejmuje całościowo najważniejsze procesy wewnętrzne i opcjonalnie zewnętrzne firmy.
 • Koncentracja audytu skierowana będzie na niskonakładowe optymalizacje oparte na najlepszych praktykach stosowanych na całym świecie od kilkudziesięciu lat.
 • Manager prowadzący posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i przeprowadził w tym czasie kilkaset projektów, szkoleń i wykładów z zakresu optymalizacji procesów w różnych obszarach przedsiębiorstw.
 • Forma realizacji i przekazu „know-how” jest oparty przede wszystkim na bogatym doświadczeniu praktycznym osoby prowadzącej.
 • Audyt zakłada uwzględnienie specyfiki przedsiębiorstwa; jego wielkości, rodzaje procesów, różnorodności i wielkości produkcji.

Cele audytu logistycznego

Przed realizacją niniejszego audytu proponujemy wyznaczenie następujących kluczowych celów:

 • Opracowanie propozycji optymalnego modelu biznesowego firmy.
 • Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 • Przedstawienie propozycji wprowadzania kluczowych wskaźników efektywności zasobów i jakości procesów firmy.
 • Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań usprawniających.
 • Przeprowadzenie analizy SWOT – szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron proponowanych działań.
 • Przeprowadzenie etatyzacji (określenie zapotrzebowania na personel) – opcjonalnie w wersji rozszerzonej audytu.

Zakres merytoryczny audytu logistycznego

Analiza i diagnoza stanu obecnego.

Obserwacje i analizy stanu obecnego, sposobów organizacji pracy, planowania, monitorowania i rozliczania wykonywanych zadań.  Przeanalizowane zostaną mocne i słabe strony obecnej organizacji procesów logistycznych i magazynowych.

Weryfikacji organizacyjnej struktury logistyki i magazynów.

 • Analiza oraz weryfikacja prawidłowości podziału kluczowych zadań i odpowiedzialności.
 • Zarządzanie pracownikami i organizacja pracy.
 • Organizacja pracy, metod pracy i realizacji zleceń.
 • Ustalanie i weryfikacja priorytetów.
 • Efektywność czasu pracy pracowników i wykorzystania środków transportu.
 • Planowanie dostępności pracowników, środków pomocniczych i transportowych.
 • Przepływ realizacji zleceń w procesach logistycznych.
 • Rejestracja i monitoring wykonywanych transakcji magazynowych.

Zarządzanie jakością.

 • Mierniki jakościowe (wewnętrzne i zewnętrzne).
 • Kontrola jakości realizacji wyrobów wzdłuż procesu wytwarzania.
 • Monitorowanie, rejestracja i sposób rozwiązywania problemów jakościowych.
 • Podejmowanie działań zapobiegawczych w powstawaniu kluczowych problemów jakościowych.

Utrzymanie ruchu narzędzi i środków transportu.

 • Prewencyjne i autonomiczne utrzymanie ruchu.
 • Zarządzanie remontami i pracami konserwacyjnymi maszyn.
 • Usuwanie awarii i bieżące naprawy.
 • Efektywność działań utrzymania ruchu.

Przyjęcia dostaw – obszar wejścia.

 • Szczegółowy audyt procesu przyjęć.
 • Weryfikacja zgodności dostaw z zamówieniem.
 • Wizualizacja, przepływ informacji.
 • Wskaźniki procesu wejścia.
 • Zewnętrzne czynniki wpływające.

Magazyn.

 • Zarządzanie pracownikami.
 • Przesunięcia wewnątrzmagazynowe.
 • Kompletacja i przygotowanie zleceń.
 • Wizualizacja, przepływ informacji.
 • Inwentaryzacja okresowa i ciągła.
 • Wskaźniki procesów wewnątrzmagazynowych.
 • Optymalizacja składowania, lokalizacji materiałów.

Wydania z magazynu – obszar wyjścia.

 • Wydania z magazynu i prawidłowość ich realizacji.
 • Supermarkety, systemy kanban.
 • Kontrole wydań, cross check.
 • Wskaźniki procesów wydań magazynowych.

Weryfikacja kompetencji pracowników.

 • Weryfikacja kompetencji pracowników metodą wywiadowczą wśród kluczowych osób (główne zadania).
 • Zarządzanie umiejętnościami, matryce umiejętności i kompetencji.

Kluczowe wskaźniki (KPI) i zarządzanie przez cele.

 • Weryfikacja obecnie stosowanych wskaźników i prawidłowości rejestracji dla powyższych procesów.
 • Analiza możliwości wprowadzenia nowych obiektywnych wskaźników w połączeniu z systemem motywacyjnym.

Etatyzacja.

Przeprowadzenie pomiarów i obliczeń zapotrzebowania na personel na podstawie następujących danych:

 • Obserwacje migawkowe i fotografie dnia roboczego.
 • Zapis własny i szacowanie.
 • Obecnie stosowane/dostępne w firmie (jeżeli są) normy planowanej czasochłonności.

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać skuteczny kierunek rozwoju Twojej firmy!

Przedstaw nam swoje potrzeby:

Zgłoś się do nas przez poniższy formularz abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę.

W treści wiadomości przedstaw jaki efekt chcesz uzyskać, jaki zakres usług Cię interesuje, lub z jakimi problemami boryka się Twoje przedsiębiorstwo.

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Topolowej 16 w Jeleniej Górze 58-570 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  pola wymagane

  POTRZEBUJESZ INDYWIDUALNEJ OFERTY?

  Każdy klient jest inny i potrzebuje personalnego podejścia! Jeżeli chcesz byśmy przygotowali
  dla Ciebie usługę dopasowaną do Twoich potrzeb, zostaw numer telefonu, postaramy się pomóc!

   * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w celu otrzymywania informacji związanych z działaniami DPG Staworzyński. Mam świadomość, iż podane przeze mnie powyżej dane będą przetwarzane przez DPG Staworzyński z siedzibą przy ul. Topolowej 16 w Jeleniej Górze 58-570 (administrator danych). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawienia, a powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

   Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!

   Skontaktuj się

   Zapraszamy do kontaktu, nasi specjaliści chętnie Ci pomogą.

   Pliki Cookies

   Ta witryna korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę z Polityką prywatności.