Audyt

Audyt Due Diligence

Due Diligence – Audyt na miarę Twoich oczekiwań !

W ciągu 20 letniej historii naszej firmy przeprowadziliśmy setki audytów na terenie całej Polski. Spośród innych firm wyróżnia nas przede wszystkim eksperckie podejście techniczne do procesów obecnych w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki wsparciu naszych partnerów jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny prawa, podatków, finansów a dodatkowo ekspertów do spraw optymalizacji procesów. Jako firma doradcza oferujemy raport ryzyka dla przedsiębiorstw głównie o profilu produkcyjnym, logistycznym pod kątem potencjału rozwojowego danego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy w stanie z dużą dokładnością oszacować korzyści płynące z wdrożenia możliwych usprawnień, co może mieć znaczący wpływ na decyzję o zakupie bądź fuzji przedsiębiorstw.

Kiedy warto zamówić analizę Due Diligence?

 • Jeżeli zależy Ci na przeprowadzeniu dogłębnej, wieloaspektowej analizy Twojego przedsiębiorstwa.
 • Szukasz wiarygodnej, dokładnej i eksperckiej ekspertyzy dotyczącej danego zagadnienia.
 • Planujesz ryzykowną inwestycję np. w nową halę produkcyjną.
 • Przymierzasz się do zakupu przedsiębiorstwa
 • Planujesz fuzję.
 • Chcesz podpisać znaczący biznesowy kontrakt.

Cele Due Diligence

Głównym założeniem jest wszechstronna i wieloaspektowa ocena kondycji firmy.
Obejmuje:

 1. Wykazanie ograniczeń występujących w różnych procesach firmy.
 2. Pomoc w oszacowaniu rentowności przedsiębiorstwa oraz jego potencjału przyszłościowego.
 3. Wykazanie możliwości usprawnień, gwarantujących poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 4. Wskazanie najbardziej optymalnego modelu biznesowego dla danej firmy.
 5. Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań z naciskiem na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa.
 6. Określenie zdolności do generowania przyszłych wolnych przepływów pieniężnych zgodnie z planem.
 7. Identyfikowanie i szacowanie potencjalnego ryzyka związanego z przyszłymi inwestycjami.
 8. Analiza struktury rynku, dostawców i klientów, a także kosztów firmy.
 9. Ocena strategii firmy i jej modeli biznesowych.
 10. Planowanie przyszłych harmonogramów projektu.
 11. Przygotowanie podstaw do nadchodzących negocjacji.

Przy wsparciu naszych partnerów w ramach należytej staranności oferujemy naszym klientom następujące profesjonalne raporty:

 1. Analiza prawna – ocena aktualnej pozycji firmy i analiza umów, pozwoleń lub zobowiązań ze strony firmy.
 2. Analiza podatkowa – ocena zobowiązań podatkowych, wykorzystanie tarczy podatkowej i inne aspekty podatkowe;
 3. Analiza finansowa – ocena sprawozdań finansowych, faktur, zestawień przepływów pieniężnych oraz zestawienia zysków i strat, a także innych aspektów finansowych;
 4. Analiza organizacyjna – ocena struktur organizacji i ich efektywności;
 5. Analiza techniczna – ocena skuteczności i wydajności pracy firmy w oparciu o wykorzystanie konkretnych narzędzi;
 6. Wycena aktywów firmy.

Prowadzimy również Due Diligence dla obszarów takich jak:

 1. Administracja.
 2. Aktywa.
 3. Zasoby ludzkie.
 4. DD Środowiskowe.

Przeprowadzenie analizy Due Diligence ma również zasadność w kontekście poprawienia efektywności funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Ponieważ audyt jest z zasady diagnozą stanu obecnego danej jednostki, daje wymierny obraz słabych i mocnych stron, implikuje zmiany jakie należałoby wprowadzić, aby poprawić  funkcjonalność przedsiębiorstwa.

 

Chcesz przeprowadzić analizę w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami:
+48222905544

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!