Audyt

Audyt finansowy

Przy wsparciu naszych partnerów posiadających wieloletnie doświadczenie realizujemy audyty finansowe. Audyt może zostać przeprowadzony jako odrębne działanie lub jako uzupełnienie dla audytu operacyjnego obejmującego analizę wszystkich procesów przedsiębiorstwa.

W obszarze prawno-podatkowym kluczowe kompetencje naszych Partnerów obejmują audyty zgodności procedur i działań w zakresie:

  • Podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Podatku od towarów i usług.
  • Podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • Polityki cen transferowych.

W obszarze prawnym kluczowe kompetencje naszych Partnerów obejmują audyty zgodności procedur i działań w zakresie:

  • Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
  • Ochrony danych osobowych (RODO).
  • Praw własności przemysłowej (IP).
  • Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Audyt może zostać rozszerzony o kompleksowy przegląd zagadnień prawnych. Jego celem jest wskazanie potencjalnego ryzyka oraz przedstawienie możliwości ich ograniczenia bądź wyeliminowania.

Zaufali nam między innymi:

Chcesz przeprowadzić audyt finansowy w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami:
+48222905544

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!