Projekt

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Służby Utrzymania Ruchu (SUR) to grupa jednych z najważniejszych specjalistów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przestój w produkcji jest niesamowicie niepożądanym zjawiskiem, które generuje olbrzymie koszty dla firmy. Ryzyko pojawienia się przestoju produkcyjnego istnieć będzie zawsze, dlatego należy dążyć do redukcji częstotliwości ich występowania.

Firmy, które spotykają się z nawracającymi awariami sprzętów i maszyn często tylko „gaszą pożary”, a brakuje już im czasu na rzetelne zdefiniowanie zaistniałych problemów wynikających z awarii, zmierzenie tych problemów, ich późniejszą analizę i udoskonalenie procedur oraz dalsze kontrolowanie.

Narzędzia i metody utrzymania ruchu

Nasza firma świadczy kompleksowe wsparcie w optymalizacji funkcjonowania działów utrzymania ruchu oraz poprawie efektywnego wykorzystania maszyn i sprzętu. Realizujemy w tym zakresie szkolenia, doradztwo, warsztaty praktyczne jak i realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych:

TPM – wdrażanie systemu zarządzania kompleksową efektywnością utrzymania ruchu (Total Productive Maintenance).

 • Prewencyjne utrzymanie ruchu,
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu.
 • 5S w utrzymaniu ruchu.

Kompleksowe wdrażanie standaryzacji pracy i funkcjonowania działu.

OEE – wdrażanie kluczowego wskaźnika ogólnej efektywności sprzętu i maszyn (Overall equipment effectiveness) oraz wskaźniki składowe:

 • jakość,
 • dostępność,
 • wydajność.

SMED – zasada szybkich przezbrojeń, której celem jest maksymalne skrócenie czasu przestoju maszyny w trakcie jej przezbrajania.

Single-Minute Exchange of Die – (przezbrojenie w przeciągu 1 minuty).

MTM Maintenance – wdrażanie w zakresie kluczowych remontów, konserwacji i przezbrojeń zasady ekonomiki ruchów elementarnych.

Wdrażanie analiz ruchów elementarnych i standaryzacji na ich poziomie.

Podejmowanie działań usprawniających ukierunkowane na poprawę efektywności sprzętu, maszyn i personelu utrzymania ruchu. Wykorzystanie w ww. zakresie zasad i narzędzi:

 • PDCA,
 • Diagramy Ishikawy,
 • FMEA,
 • burze mózgów,
 • analizy MTM,
 • chronometraż i obserwacje migawkowe,
 • normowanie czasochłonności wykonywanych czynności.

Opracowywanie katalogów normatywów czasów planowanych z wykorzystaniem metod pomiaru czasów:

 • analizy MTM,
 • chronometraż,
 • obserwacje migawkowe,
 • dane zakładowe,
 • nagrania wideo,
 • zapis własny,
 • porównywanie i szacowanie.

Etatyzacja – optymalizacja i obliczanie zapotrzebowania na personel.

Kalkulatory zmiennej czasochłonności prac remontowych, przezbrojeń i prac konserwacyjnych.

Chcesz usprawnić Utrzymanie Ruchu w swoim przedsiębiorstwie? Skorzystaj z naszej oferty bezkosztowego wdrażania działań doskonalących!

Zaufali nam między innymi:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!