Projekt

Sprzedaż

Aby przedsiębiorstwo prawidłowo się rozwijało konieczna jest dobrze funkcjonująca sprzedaż. To przecież podstawa.

W branży technicznej (ale nie tylko) pracownicy sprzedaży posiadają bogatą wiedzę techniczną oraz wykazują prawidłową postawę w podejściu do klienta.

Często jednak brakuje systemowego analizowania postępów sprzedaży, które przejawia się niewystarczającym wykorzystaniem systemu CRM, czy też samych technik sprzedażowych.

Wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie:

  • Tworzenia tzw. „lejków sprzedażowych”, które umożliwiają analizowanie postępów sprzedaży.
  • Tworzenia wskaźników sprzedażowych: globalnie dla całego przedsiębiorstwa oraz w skali mirko dla poszczególnych pracowników.
  • Wdrażania systemów motywacyjnych z wykorzystaniem wskaźników.
  • Wdrażaniem systemu dzielenia się zyskiem z pracownikami, tak aby pracownik, jak i pracodawca miał z tego tytułu wymierne korzyści.
  • Wyboru oraz implementacji systemu CRM (program do zarządzania relacjami z klientami), tak aby w systemowy sposób gromadzić informacje o przebiegu kontaktu z klientem.
  • Wdrażaniu jasno określonych polityk, które umożliwiają podejmowanie decyzji, czy i jak realizować zlecenia, aby było to maksymalnie korzystne.
  • Wskazywaniu dodatkowych kanałów sprzedażowych takie jak m.in.: firmy o podobnym portfelu klientów. 
  • Szkoleniu pracowników z technik sprzedażowych opartych na empatii, wzbudzaniu emocji oraz języku korzyści.

 

Skontaktuj się z nami:

 

Zaufali nam:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!