Projekt

Normowanie czasu pracy w logistyce wewnętrznej

Dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw jest wyznaczenie norm dla procesów występujących w logistyce. Inaczej mówiąc, problemem staje się wyznaczenie optymalnego zapotrzebowania na personel logistyczny oraz badanie jego efektywności.

Niektóre firmy szukając optymalnego rozwiązania szuka pośredniego rozwiązania wdrażając tzw. „rozliczanie się z pracownikami z ilości zrealizowanych linii”. Rozwiązanie to ma wiele mankamentów. 

Głównym z nich jest fakt, że czynności wykonywane na różnych obszarach nie są sobie „równe”.

W jednym przypadku mamy sytuacje gdzie należy kompletować łatwo dostępny komponent, znajdujący się w dogodnej lokalizacji, w innej znów jest to mieszanka wielu nieporęcznych elementów. Czasochłonność dla wspomnianych operacji jest zupełnie różna, tak więc nie możemy traktować tych procesów jednakowo.

Niesie to za sobą wiele ryzyk. Począwszy od sporów między pracownikami, którzy bardzo często otrzymują premię z tytułu większej ilości zrealizowanych linii, po problem ze zwiększaniem efektywności pracowników, czy ustalenia optymalnej obsady o czym mowa na początku artykułu.

Aby zapobiec ww. problemom należy w odpowiedni sposób „zważyć” występujące procesy, tak aby nie odnosić się tylko do ich czynności ale również do czasochłonności. Nie jest to proces łatwy, ponieważ ilość operacji występujących w logistyce jest bardzo duża.

Rozwiązaniem na te problemy jest tzw. projekt reengineeringu procesów logistycznych, podczas którego wykorzystując język MTM (ang. Methods-time measurement) możemy wyznaczyć rzetelne normy technologiczne dla każdego z procesów i również dla środków transportu.

Użycie języka MTM w tego typu projekcie pozwala na m.in.:

  • Przeprowadzenie normowania w dużo szybszy sposób niż za pomoc stopera.
  • Wyznaczenie realnych czasów procesów bez tzw. Muda typu 2 jakimi są niepożądane zakłócenia procesu (rozmowy pracowników, awarie sprzętu).
  • Wyznaczenie realnej efektywności czasu pracy w późniejszym okresie można powiązać z systemem motywacyjnym.
  • Ustalenie optymalnego zapotrzebowania na personel oraz środki transportu.
  • Stworzenie macierzy czasów procesów, dzięki czemu możemy wykorzystać przeprowadzone normowanie dla nowo „wchodzących” produktów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!