Projekt

Shop-in-Shop

Jesteś dostawcą lub odbiorcą produktów i chcesz:
– Osiągnąć lepszą integrację dostawcy z odbiorcą?
– Skrócić czas realizacji zamówienia?
– Zredukować koszty transportu?
– Zredukować zapasy?
– Być bardziej konkurencyjny?

Zapytaj o SHOP IN SHOP – nowoczesną koncepcję „fabryki w fabryce”.

W naszej działalności zajmujemy się wdrażaniem zasady shop-in-shop w firmach produkcyjnych.

Jednym z przykładów zastosowania z sukcesem zasady shop-in-shop w praktyce jest firma BSH Sp. z o.o. z Łodzi (Bosch Siemens Hausgeräte) z którą  wg zasady shop-in-shop współpracują następujący dostawcy:

– Wirthwein – producent wysokiej klasy urządzeń, części i modułów AGD wykorzystywanych do produkcji wyrobów finalnych. Wirthwein wg zasady shop-in-shop realizuje m.in. następujące procesy: formowanie wtryskowe, zgrzewanie, montaż.

– Prettl – producent wysokiej klasy podzespołów elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych do produkcji sprzętu AGD. W ramach współpracy z BSH jako dostawca wg zasady shop-in-shop realizuje m.in. następujące procesy: montaż wiązek elektrycznych oraz paneli sterujących pralkami, suszarkami i zmywarkami.

Ideą shop-in-shop jest wydzielenie miejsca z przestrzeni fabryki i zaaranżowaniu go tak, aby udział innej fabryki wspierał swoimi usługami, doradztwem, sprzętem i technologią daną grupę produktów. Koncepcja shop-in-shop powstała na kilku bazowych podłożach komunikacji, które uzależnione są od strategii marketingu i sprzedaży dla danej branży.

Podstawowym celem jaki niesie za sobą wprowadzenie w zakładach zasady shop-in-shop jest uzyskanie znaczącej poprawy osiąganych wyników. W przypadku produkcji korzystanie z usług zewnętrznych firm, działających w obrębie jednego zakładu przyczynia się przede wszystkim do poprawy synergii łańcucha dostaw i eliminuje problemy logistyczne i komunikacji na odległość.

W przypadku produkcji sezonowej wynikiem stosowania metody shop-in-shop są duże korzyści w postaci braku konieczności powiększania personelu. W momencie gdy nadchodzi konieczność zwiększenia obrotów produkcyjnych, firma w firmie może świadczyć usługi wykorzystując własny personel i technologie w takim udziale jaki jest w danym momencie wymagany.

Zasadę shop-in-shop stosuję się w myśl nadchodzącego trendu jakim jest określanie wartości produktu o indywidualnym podejściu do klienta. Jest to naturalny trend chęci klienta, aby był traktowany profesjonalnie. Wdrożenie zasady rozpoczyna się od komunikacji z klientem, określeniu rzeczywistych potrzeb i dostosowaniu do nich współpracy „lustrzanych” fabryk w jednym zakładzie.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem Lean Manufacturing w swojej firmie? Skorzystaj z naszej oferty bezkosztowego wdrażania działań doskonalących!

Zaufali nam między innymi:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!