Projekt

Zarządzanie jakością

Nieustanna walka o zadowolenie klienta, aby ten otrzymał produkt lub usługę tanio, dobrze i na czas skutkuje wdrożeniami przeróżnych systemów zarządzania jakością. 

Wdrożenia niestety są na bardzo różnym poziomie.

Często się słyszy wśród pracowników firmy „…ten system zarządzania jakością przysparza nam tylko dodatkowej papierkowej roboty, przed każdym audytem musimy uzupełniać tony dokumentów zamiast skupić się na realizacji bieżących zadań…”.

Takie stwierdzenia już sygnalizują, że dany system zarządzania jakością nie został do końca prawidłowo wdrożony, a cele jego wdrożenia nie są do końca zrozumiałe.

Zarządzanie jakością jest bardzo ważne i potrzebne, aczkolwiek musi być realizowane w sposób efektywny, zgodnie z zasadami ekonomiki pracy, tak aby uzyskiwać możliwie jak najwięcej korzyści przy minimum wkładu w dodatkową pracę jak chociażby wypełnianie niezbędnej dokumentacji, zbieranie i analiza danych.
Efekt końcowy ma być taki, że jakość produktów i usług będzie się systematycznie poprawiać przy jednoczesnym obniżaniu kosztów oraz poprawie terminowości obsługi klienta. 

W końcu te 3 aspekty są ważne, jak nie najważniejsze dla poprawy zadowolenia klienta.

Coraz częściej w firmach podejmowanie są działania w kierunku statystycznego sterowania procesami, planowania eksperymentów, stosowania metodyki SixSigma, a okazuje się jednak, że praca u podstaw nie została należycie wykonana.

 • Nie funkcjonuje prawidłowo proces systematycznego gromadzenia, analizy (cykl DMAIC) i wdrażania działań zapobiegawczych przy powstawaniu kluczowych problemów jakościowych.

 • Brakuje bieżącej (w najprostszym wydaniu) rejestracji (analizy i optymalizacji) pojawiających się problemów jakości produktu, usługi i procesu.

 • Wskaźniki jakościowe są rejestrowane nieprawidłowo, nie tam gdzie trzeba lub nawet rezygnuje się z ich rejestrowania.

 • Wiele przedsiębiorstw liczy ilości błędów, które nie dają wystarczająco obiektywnych informacji.
 • Nie są liczone z kolei wskaźniki jakości wewnętrznej szczególnie te, pomiędzy problematycznymi procesami, a jakość zewnętrzna jest badana niewystarczająco (np. ilości lub koszty reklamacji). Takie wskaźniki owszem często mają sens zastosowania ale niekoniecznie są wystarczające. Brakuje prawidłowego liczenia „poziomu jakości” lub wskaźnika PPM produktu, procesów. 
 • Działania doskonalące poprzez chociażby zastosowanie bardzo prostych metod jakimi są raporty A3, burze mózgów, diagramy Ishikawy, no i oczywiście metody systematycznego nadzorowania prawidłowości realizacji wcześniej zdefiniowanych działań zapobiegawczych (a nie gaszących pożary). Wszystko zgodnie z cyklami PDCA i DMAIC.

Jak w związku z tym możemy pomóc?

 • Audyty (nie certyfikujące) operacyjne, które są ukierunkowane na obiektywną ocenę również obecnego stanu zarządzania jakością.
 • Weryfikacji aktualnych wskaźników jakościowych, ich tworzeniu oraz wdrażaniu od podstaw.
 • Standaryzacji procesów zarządzania jakością.
 • Kształtowania optymalnych metod podejmowania działań dążących do poprawy jakości.
 • Kalkulacji zapotrzebowania na personel w działach jakości.
 • Szkoleń i wdrożeń poszczególnych narzędzi stosowanych w zarządzaniu jakością:
  – Six Sigma.
  – FMEA (Failure Mode and Effect (Critical) Analysis.
  – PDCA / DMAIC.

Chcesz aby Twoi klienci cieszyli się coraz lepszą jakością Twoich produktów?

Skontaktuj się z nami:

 

Zaufali nam:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!