Projekt

Zakupy

Odpowiednie kompetencje w dziale zakupów to klucz do uwolnienia wielomilionowych zapasów w magazynie.

Systematyczne działanie oraz odpowiednie analizy mogą spowodować, że miejsce w magazynie się uwolni, a wszelkie towary będą Just in Time.

Dzięki naszemu 20-letniemu doświadczeniu w realizacji projektów optymalizacyjnych zauważamy, że bardzo często działania skupiają się na bieżącym gaszeniu pożarów, jakim jest zamawianie materiałów na tzw. „ostatnią chwilę”.

Innym niepożądanym modelem jest tworzenie zbyt dużych „eksperckich” zapasów z obawy o brak dostępności towarów.

Dorzucając do tego częste błędnie lub całkowicie niewykorzystywanie optymalnego modelu rezerwacji towarów, które oferują pętle MRP, możemy mówić o „szamańskim” stylu zarządzania. „Tylko szaman wie jak czarować”…
Problem pojawia się gdy wybiera się on na urlop lub jest niedostępny z powodu choroby.

Jak z temu przeciwdziałać?

Na ratunek przychodzą systemowe rozwiązania!
Pomagamy opracować i wdrożyć optymalną procedurę planowania zakupów, która zakłada m.in.:

 • Maksymalizację wykorzystania systemu ERP do planowania zakupów (pomagamy również firmom nieposiadającym systemu ERP!).
 • Planowanie zakupów w oparciu o stany magazynowe widniejące w systemie ERP surowców/komponentów/półproduktów.
 • Planowanie zakupów na podstawie zdefiniowanej w systemie „teoretycznej daty dostawy”.
 • Zdefiniowanie zgodnych z rzeczywistością czasów realizacji dostawy.
 • W planowaniu terminów dostaw budowanie realizacji z dostawcami opartych na zasadach JIT (dostaw dokładnie na czas – Just in Time).
 • Jasny i powtarzalny sposób komunikacji i wymianę informacji pomiędzy działami firmy, a zakupami.

Ponadto:

 • Wspieramy w analizie rotacji materiału i optymalizacji poziomu zapasów z wykorzystaniem sprawdzonych w logistyce metod analitycznych opartych o klasyfikację ABC XYZ (dowiedz się więcej link)
 • Wdrażaniu polityk zamawiania:
  – MTS (Make To Stock – produkcja na magazyn).
  – MTO (Make To Order – produkcja na zamówienie).
  – ATO (Assemble To Order – montaż na zamówienie).
  – ETO (Engineer To Order – konstrukcja na zamówienie).
  – MTS w FA (Make To Stock without Final Assembly – produkcja na magazyn bez montażu końcowego).
  – MTO w FA (Make To Order without Final Assembly – produkcja na zamówienie bez montażu końcowego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zoptymalizować procesy zakupowe i zredukować zapasy w swojej firmie:

 

Skontaktuj się z nami:

 

Zaufali nam:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!