Projekt

Pilotażowy Projekt Optymalizacyjny

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

Zacznij normować małymi łyżeczkami…

Nasza firma realizuje projekty i szkolenia w zakresie normowania czasów pracy, gospodarki i zarządzania czasem oraz etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni).

… Zagadnienia związane łączymy bezpośrednio z aspektami motywacji pracowników i tworzenia systemów motywacyjnych. 20 lat doświadczenia nauczyło nas, że sama technika optymalizacji nie wystarczy. Pracownik i pracodawca muszą mieć wspólną korzyść z działań usprawniających.

Dzięki ogromnemu doświadczeniu z setek różnych biznesów spoglądamy na procesy poza schematami utartymi w większości firm, których zespoły mając  ogromne doświadczenie przez wiele lat nie miały okazji doświadczyć prawdziwego benchmarku innych, tych lepszych rozwiązań.

To prawdziwe know-how…

co i jak lepiej zrobić aby jednocześnie więcej zarobić mógł pracownik i pracodawca i zmniejszyć zaangażowanie zasobów/obniżyć koszty wytworzenia (pracownicy, maszyny, materiały…)

… tkwi właśnie w tym doświadczeniu, które nas nauczyło myślenia nieszablonowego: 

Rozpoczynając pracę z naszymi klientami bardzo często pierwszym krokiem jest projekt pilotażowy. Sugerujemy aby w pierwszym kroku postawić na wąskie gardło w procesie.

Działamy w kilku krokach:

  1. Przeprowadzamy obserwacje i analizy stanu obecnego, sposobów organizacji pracy.
  2. Wskazujemy kluczowe ograniczenie w procesie.
  3. Wyliczamy oszczędności porównując stan obecny i po optymalizacji za pomocą optymalnej metody (MTM – Methods-time measurement lub chronometrażu).
  4. Podsumowujemy projekt.
    1. Wyznaczamy dalsze kierunki działania – jak można zwiększyć zysk za pomocą normowania w całej firmie.
    2. Tłumaczymy (w razie potrzeb) w jaki sposób buduje się katalogi normatywów oraz kalkulatory.
    3. Wskazujemy jak można lepiej zarządzać personelem w każdym obszarze przedsiębiorstwa.

Działając w ten sposób klienci widzą praktyczne zastosowanie normowania nabierają do nas zaufania, bo widzą, że projekt przekłada się bezpośrednio na zysk i angażują nas w usprawnianie swoich procesów długoterminowo.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!