Projekt

System motywacyjny

Mowy motywacyjne i inspiracyjne

 • Wzbudzamy potrzebę doskonalenia procesów, jako cel sam w sobie.
 • Zwiększamy świadomość pracowników, jak ważna jest jakość i efektywność dodawania wartości.
 • Skutecznie wprowadzamy chęć wykonywania „dobrej pracy”, poprzez skuteczną eliminację marnotrawstwa.

W oparciu, o nasze wieloletnie doświadczenia w działaniach ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie procesów, zwiększanie wydajności pracy i poprawę jakości opracowaliśmy skuteczny sposób motywacji pracowników – nazwaliśmy go ERGOlean management. Jest on oparty na mechanizmach już dotychczas stosowanych, ale nie zawsze dających wystarczająco satysfakcjonujące efekty. Oprócz już znanych systemów zarządzania przez cele (MBO/ ZPC), wyznaczania celów opartych na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI).

Stosowane zasady motywacji

 • Zarządzanie przez wartości godnościowe człowieka (inaczej zarządzanie godnościowe) – respektowanie i szanowanie godności ludzkiej.
 • Ciągłe dążenie do poprawy zadowolenia pracownika.
 • Proces poprawy efektywności tworzenia wartości dodanej, która jest w naszych systemach definiowana jako kluczowy wskaźnik.
 • Respektowania zasad ergonomii, nie tylko w kontekście fizycznego kształtowania pracy, ale przede wszystkim w aspekcie emocjonalnym i relacji międzyludzkich.
 • Humanizacji pracy.

Zdrowe odchudzanie firmy

Myślą przewodnią naszego systemu motywacyjnego jest „zdrowe odchudzanie firmy”, w którym duży nacisk kładzie się na zadowolenie pracownika. Zakładając, że człowiek zadowolony jest bardziej skuteczny i wydajny – firma uzyska następujące efekty:

 • Klient będzie bardziej zadowolony, ponieważ otrzyma produkt taniej, szybciej i lepszej jakości.
 • Wzrośnie ogólna wydajność i efektywność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
 • Właściciel firmy będzie zadowolony, uzyskując coraz większe zyski, dzięki coraz bardziej zadowolonym klientom i pracownikom.

Prezentacja wyjaśniająca ideę ERGOlean management:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RZoxDau-8y8

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!