Projekt

Lean Manufacturing

TPM, SMED, OEE, Zarządzanie kompleksowe efektywnością maszyn i sprzętu.

5S/6S – Standaryzacja pracy, layout’ów stanowisk, samodyscyplina.

KAIZEN/ KVP – Ciągły proces ulepszeń.

Lean Office.

Mapowanie procesów (VSM – Value Stream Mapping).

Sygnalizacja i sterowanie Kanban.

Przepływ materiału wg zasady Milk-Runner, one piece flow i Chaku-Chaku.

Heijunka.

Jidoka.

Marnotrawstwo – główne źródła, praktyczne metody poszukiwania i eliminacji.

Balansowanie linii montażowych, taktowanie, tworzenie wykresów Yamazumi.

Dostawy towarów wg JiT i JiS.

Skracanie czasu realizacji zleceń i czasu przepływu (Lead Time).

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!