Marnotrawstwo w zarządzaniu (muda)

Czym jest Marnotrawstwo?

Marnotrawstwo (zarządzanie)  – nieracjonalność, rozrzutność. Z perspektywy zarządzania, procesów biznesowych oraz procesów administracji publicznej, marnotrawstwem jest nieracjonalne i nieefektywne zarządzanie zasobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tych procesów. Marnotrawstwem są czynności i procesy nie dodające wartości a angażujące zasoby do ich wytwarzania. Marnotrawstwo w Lean Management określane jest japońskim słowem Muda.

8 Typów Muda (Marnotrawstwa)

Główne rodzaje marnotrawstwa występujące w zarządzaniu procesami to:

  1. Nadprodukcja, nadmierne wytwarzanie (ang. waste of overproduction) – realizacja w ramach zachodzących procesów zbyt dużej ilości niż potrzeba dóbr, usług czy produktów.
  2. Nadmierne zapasy (ang. waste of inventory) – zbyt wiele zapasu środków niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów, np. materiałów lub surowca w procesie produkcji.
  3. Błędy i wady jakościowe (ang. waste of defects) – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji.
  4. Oczekiwanie (ang. waste of waiting) – długie okresy bezczynności zaangażowanych zasobów, np. ludzi, maszyn, części, materiałów.
  5. Nadmierne przetwarzanie (ang. waste of overprocessing) – wykonywanie zbędnych czynności w realizowanym procesie, np. wielokrotna obróbka, kontrola tego samego elementu procesu lub wyrobu.
  6. Zbędny transport (ang. waste of transportation) – zbędne przemieszczanie przedmiotu realizowanych procesów, np. elementów, części, półwyrobów, wyrobów, dokumentów.
  7. Zbędny ruch (ang. waste of motion) – nadmierny ruch związany ze złą organizacją procesów i metod pracy.
  8. Niewykorzystany potencjał pracowników (ang. waste of untapped human potential).

W przedsiębiorstwie istnieje również ryzyko nieracjonalnego gospodarowania środkami finansowymi – ponoszenie zbyt wysokich kosztów na zakupy niezbędnych środków lub zakupy środków zbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów.

Jak wyeliminować marnotrawstwo

Działania związanie z eliminacją marnotrawstwa lub minimalizacją skali jego występowania związane są przede wszystkim z ustaleniem głównych źródeł powstawania oraz podjęciem działań zapobiegających dalszemu występowaniu w przyszłości. Działania te nazywane są racjonalizacją procesów lub w zależności od przyjętych standardów: ciągły proces ulepszeń, proces ciągłego ulepszania, Kaizen, KVP. 

Przez racjonalizację procesów eliminowane są poszczególne  rodzaje marnotrawstwa, w skutek czego następuję poprawa efektywnego wykorzystania zasobów zaangażowanych w usprawnione procesy. W procesach biznesowych racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa wpływa pozytywnie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Natomiast w procesach funkcjonowania administracji państwowej racjonalizacja i redukcja marnotrawstwa pozwala na redukcję kosztów funkcjonowania administracji i tym samym bardziej efektywne wykorzystanie środków budżetowych.

Chcesz wyeliminować marnotrawstwo w swojej firmie? Skorzystaj z naszej oferty bezkosztowego wdrażania działań doskonalących!

Zaufali nam między innymi:


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!