Lean Manufacturing i Lean Management

Co to jest Lean Manufacturing?

Definicja Lean Manufacturing zawęża filozofię Lean Management do procesów związanych bezpośrednio lub pośrednio z wytwarzaniem produktów i usług. Lean Production odnosi się z kolei do zastosowania zasad Lean Management w procesach produkcyjnych. 

Co to jest Lean Management?

Definicja Lean Management to metoda „szczupłego” zarządzania przedsiębiorstwem, której kluczowym celem jest ciągłe doskonalenie procesów i poprawa efektywnego wykorzystania w przedsiębiorstwie kluczowych zasobów (pracownicy, materiał, maszyny, powierzchnia) poprzez redukcję głównych źródeł marnotrawstwa (Muda).

W japońskiej terminologii i filozofii Lean Management słowo Muda określa marnotrawstwo, czyli zbędne działania nie przynoszące żadnej wartości dla firmy. Muda zamiast dodawać wartość generuje dodatkowe koszty czyli jest zbędnym balastem dla firmy. Lean Management jest związany z systemem produkcji firmy Toyota (tzw. Toyota Production System, TPS). Za twórców  Lean Management uważa się: Sakichi Toyoda, Kaiichiro Toyoda i Taiichi Ohno.  

Marnotrawstwo w Lean Management dzieli się na:

Marnotrawstwo w Lean Management określane jest japońskim słowem Muda i dzieli się na:

 1. Nadprodukcja – produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie 
 2. Zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją stanowisk pracy 
 3. Oczekiwanie – długie okresy bezczynności ludzi, maszyn, części, materiałów 
 4. Zbędny transport – przemieszczanie elementów, części, półwyrobów, wyrobów częściej niż to jest koniecznie 
 5. Zapasy – zbyt wiele materiałów w procesie produkcji, zbyt wiele wyrobów gotowych 
 6. Wady – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji 
 7. Nadmierna obróbka – wykonywanie zbędnych kroków w procesie obróbki 
 8. Nie wykorzystany potencjał pracowników 

Zasady Lean Manufacturing

 • Ciągłe doskonalenie procesów,
 • Zdefiniowanie czynności dodających wartość klientowi,
 • Określenie strumieni wartości,
 • Organizacja płynnego działania strumieni wartości.
 • Organizacja systemu ssącego reagującego w odpowiednim czasie na aktualne potrzeby klientów.

Dzięki zastosowaniu zasad Lean Manufacturing możliwa jest redukcja głównych marnotrawstw.

Narzędzia i metody Lean Manufacturing

Sposobem na wdrożenie szczupłego wytwarzania wg zasad Lean Management jest prawidłowe wdrożenie narzędzi i zasad zarządzania bezpośrednio związanych z Lean Manufacturing:

 • 5S / 6S – metoda zarządzania szeroko pojętą standaryzacją podtrzymywaną przez samodyscyplinę
 • VSM – mapowanie procesów ukierunkowane na skrócenie czasu przepływu materiału
 • Muda – definicja i eliminacja marnotrawstwa
 • TPM – kompleksowe zarządzanie produktywnością maszyn
 • SMED – skracanie czasu przezbrojeń
 • Kaizen – filozofia ciągłego procesu ulepszeń
 • JiT/ JiS – dostawy na czas
 • a także: Kanban, Milk Runner, Jidoka, One Piece Flow, Chaku-Chaku, Yamazumi, Heijunka, Poka-Yoke, PDCA

Oprócz nich istnieje szereg narzędzi i metod efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, które nie są kojarzone bezpośrednio z filozofią Lean Manufacturing a są bardzo istotne w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Metody te są łączone w jeden system zarządzania przedsiębiorstwem. Mogą występować razem z narzędziami Lean Management lub niezależnie od nich. Są bardzo istotnym elementem systemu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem opartego na zasadach Lean Management i Lean Maufacturing: 

BSC, MBO, KPI, Pareto, ABC XYZ, ROI, FMEA, 5M, MTM, MRP, ERP, CRM, MES, Ergonomia, Humanitaryzacja Pracy, Wartościowanie pracy, Six Sigma, DMAIC, Shop in Shop.

Wdrażanie Lean Management i Lean Manufacturing

Jako specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem podejmujemy się wdrożeń kompleksowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem bazujących na filozofii szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing). Opracowujemy indywidualne plany wdrożeniowe systemów opartych na Lean Management z uwzględnieniem specyfiki danej firmy jak i indywidualnej sytuacji.

Podczas wdrażania filozofii Lean Management kładziemy duży nacisk na „zdrowe odchudzanie firmy” przyjmując istotne założenie, że wzrost wydajności uzyskuje się głównie przez poprawę organizacji pracy, ergonomii i humanitaryzacji pracy. Stosujemy zasadę poprawy efektywności i wydajności poprzez poprawę zadowolenia pracowników z pracy.

Poświęcając maksymalnie kilka dni na analizę przed wdrożeniową określamy główne ograniczenia rozwoju i funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. W oparciu o zebrane spostrzeżenia i wnioski przedstawiamy zarządowi propozycję optymalnego planu wdrożenia lean manufacturing i lean management.

Efekty wdrożenia Lean Manufacturing

Wdrażając w przedsiębiorstwie wszystkie lub przynajmniej najważniejsze  narzędzia i metody można zgromadzić w jedną logiczną całość i stworzyć system zarządzania przedsiębiorstwem oparty na zasadach i filozofii szczupłego zarządzania. Podczas tworzenia i wdrażania Lean Manufacturing bardzo istotnym jest zebranie i opisanie zasad zastosowania poszczególnych narzędzi w formie księgi, stanowiącej opis standardów zastosowania i postępowania z poszczególnymi narzędziami. Międzynarodowe praktyki i trendy wyznaczyły kierunki nazewnictwa takich systemów, które najczęściej zawierają nazwę firmy i krótkie hasło typu „system produkcyjny …”, „world class manufacturing …”. Efekty wdrożenia Lean Manufacturing można zbadać na przykładach:

 • TPS – Toyota Production System 
 • VPS – Volkswagen Production System 
 • MNPS – MAN Production System 
 • GPS – Grammer Production System 
 • WCM – World Class Manufacturing Fiat 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem Lean Manufacturing w swojej firmie? Skorzystaj z naszej oferty bezkosztowego wdrażania działań doskonalących!

Zaufali nam między innymi:


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!