Projekt

Logistyka

Audyt logistyczny

Optymalizacja transportu i logistyki (zewnętrzne i wewnątrzzakładowe)

Normowanie czasu pracy w logistyce

Zarządzanie zapasami

Gospodarka magazynowa

Transport wewnętrzny

One piece flow – przepływ jednej sztuki

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Optymalizacja metod przepływu materiału.

Redukcja kosztów obsługi transportu wewnętrznego i magazynów.

Poprawa efektywności pracowników i środków transportu.

Planowanie personelu i środków transportu.

5S i standaryzacja pracy w magazynach.

Milk runner, Kanban.

Dostawy wg zasad JiT i JiS.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!