Projekt

Logistyka i transport wewnętrzny

Na przestrzeni ostatnich lat wraz z popularyzacją Lean Manufacturing, zwiększa się zainteresowanie Intralogistką, czyli logistyką wewnątrzzakładową.

Obejmuje ona wewnętrzny obrót surowców od chwili ich przyjęcia w magazynie do wydania gotowego produktu z magazynu wyjściowego.

Dzięki naszemu wsparciu w nasi Klienci doprowadzają do ograniczenia bądź usunięcia:

 • Marnotrawstwa (muda), wszelkich strat niedodających wartości dla klienta, takich jak: nadprodukcja, oczekiwanie, nadmierny transport, niewłaściwe metody wytwarzania/błędne procesy, zbędne zapasy, zbędny ruch, brak/naprawy/defekty, niewykorzystana kreatywność pracowników, zbędne zużycie energii, nadmierna kontrola.
 • Nadmiernych obciążeń pracowników, maszyn i urządzeń, procesów (muri), prowadzących do przemęczenia ludzi, częstego psucia się urządzeń i ich przestojów itp.; zmienności, nierównomiernego obciążenie ludzi i maszyn pracą (mura).

Dzięki naszemu 20-letniemu doświadczeniu w zakresie optymalizacji procesów logistycznych pomagamy naszym Klientom:

 • Zredukować niepotrzebne zapasy w firmie.
 • Zredukować koszty i czas zasilania materiałowego.
 • Zredukować koszty i czas obsługi logistyki wewnętrznej.
 • Zredukować koszty eksploatacji środków transportu.
 • Zredukować koszty i czas pracy pracowników.
 • Zredukować powierzchnię magazynową i produkcyjną.
 • Zredukować koszty kompletacji materiałów.
 • Wdrożyć narzędzia pozwalające określać straty czasu w procesach oraz określać potencjał w ich optymalizacji.
 • Rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy w logistyce.
 • Poradzić sobie z wysoką rotacją pracowników (rynek pracownika).

Zakres tematyczny prowadzonych usług (szkoleń, konsultacji i projektów) w logistyce i transporcie wewnętrznym:

 • Audyt logistyczny.
 • Optymalizacja transportu i logistyki (zewnętrzne i wewnątrzzakładowe).
 • Normowanie czasu pracy w logistyce.
 • Zarządzanie zapasami.
 • Gospodarka magazynowa.
 • Transport wewnętrzny.
 • One piece flow – przepływ jednej sztuki.
 • Optymalizacja metod transportu i przepływu materiału.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Optymalizacja metod przepływu materiału.
 • Redukcja kosztów obsługi transportu wewnętrznego i magazynów.
 • Poprawa efektywności pracowników i środków transportu.
 • Planowanie personelu i środków transportu.
 • 5S i standaryzacja pracy w magazynach.
 • Milk runner, Kanban.
 • Dostawy wg zasad JiT i JiS.

Zaufali nam m.in.:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zredukować koszty obsługi logistyki wewnętrznej:

+48 (22) 290 55 44

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!