Projekt

Logistyka i transport wewnętrzny

Na przestrzeni ostatnich lat wraz z popularyzacją Lean Manufacturing, zwiększa się zainteresowanie Intralogistką, czyli logistyką wewnątrzzakładową.

Obejmuje ona wewnętrzny obrót surowców od chwili ich przyjęcia w magazynie do wydania gotowego produktu z magazynu wyjściowego.

Dlaczego warto przeprowadzić projekt optymalizacji logistyki wewnętrznej?

Każdy właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego powinien zdawać sobie sprawę, że nie może ono sprawnie funkcjonować gdy zaniedbana jest logistyka wewnątrzzakładowa. Dobra organizacja logistyki gwarantuje dostarczenie dobrej jakości produktu w odpowiednim czasie, w przewidzianej ilości, przy zaangażowaniu możliwie jak najniższych kosztów, redukując przy tym wszelkie straty. Optymalizacja logistyki wewnętrznej umożliwi wykorzystanie dostępnych zasobów w bardziej wydajny sposób, co w rezultacie przełoży się na wzrost efektywności, rentowności zachodzących procesów.

Zakres projektów logistycznych

Przez okres 20 lat naszej działalności przeprowadziliśmy kilkaset projektów związanych z optymalizacją logistyki wewnątrzzakładowej. Jesteśmy w stanie podejść do każdego klienta w sposób indywidualny, w celu zweryfikowania unikalnych potrzeb przedsiębiorstwa. Obszar logistyki, jako jeden z filarów każdej firmy musi funkcjonować bez zarzutu. Aby uzyskać pożądany stan, należy skupić się na każdym podobszarze tj.: transporcie wewnętrznym, gospodarce magazynowej, zarządzaniu zapasami, zarządzaniu łańcuchem dostaw, poprawie efektywności pracowników i środków transportu, przepływie materiałów.  Decyzję o rozpoczęciu projektu logistycznego powinno poprzedzać przeprowadzenie audytu logistycznego, który jasno oceni słabe i mocne strony logistyki, wskaże kierunki rozwoju i będzie doskonałym wstępem do projektu. Dzięki naszej wieloletniej praktyce z powodzeniem wdrażamy narzędzia Lean pozytywnie wpływające na efektywność procesów logistycznych. Zależnie od sytemu produkcji w danej firmie pomagamy implementować narzędzia takie jak: 5s, standaryzacja, kanban, supermarkety, milkrun, pociągi logistyczne oraz wiele innych. Pomagamy usprawnić przepływy – system „one piece flow” oraz optymalizujemy dostawy  JIT  ( Just In time), JIS (Just In Sequence).

Korzyści przeprowadzenia projektu optymalizacji logistyki wewnątrzzakładowej

 1. Poprawa efektywności wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie.
 2. Eliminacja marnotrawstwa ( wszelkich strat nie dodających wartości dla klienta):
 • Nadprodukcji,
 • Zbędnych zapasów,
 • Zbędnych ruchów,
 • Defektów,
 • Niewłaściwych metod wytwarzania,
 • Postojów,
 • Nadmiernego zużycia energii
 • Nadmiernej kontroli.
 • Nadmiernych obciążeń pracowników, maszyn i urządzeń.
 • Nadmiernego obciążenia pracą ludzi i maszyn.
 1. Redukcja kosztów eksploatacji środków transportu.
 2. Redukcja kosztów zasilania materiałowego.
 3. Redukcja powierzchni magazynowej i produkcyjnej.
 4. Redukcja kosztów i czasu pracy pracowników.
 5. Ogólna poprawa rentowności przedsiębiorstwa.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat projektów logistycznych i optymalizacji transportu zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Nasze doświadczenie w branży z pewnością przełoży się na sukces Waszej firmy.

Skontaktuj się z nami:

+48 (22) 290 55 44

Zaufali nam m.in.:

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!