Projekt

Gospodarka i zarządzanie czasem

Realizujemy projekty i szkolenia w kompleksowym zakresie normowania czasów pracy, gospodarki i zarządzania czasem oraz etatyzacji we wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, centrach logistycznych, urzędów administracji państwowej, służbie zdrowia (szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni).

Zagadnienia związane z normowaniem czasów pracy, zwiększaniem wydajności łączymy bezpośrednio z aspektami motywacji pracowników i tworzenia systemów motywacyjnych.

Fragment prezentacji dot. wykładów i szkoleń obejmujących normowanie czasu pracy:

https://www.youtube.com/watch?v=-vTGmWTqrg4

Rodzaje pomiarów czasów z perspektywy ich podziału

 1. Pomiary i normowanie czasów podstawowych (czasów głównych, tg) technikami:
 • chronometrażu (m.in. REFA)
 • analiz ruchów elementarnych (MTM – Methods Time Measurement)
 • nagrań wideo
 • wspierającymi: szacowanie i porównywanie, zapis własny, obserwacje migawkowe
 1. Pomiary czasów uzupełniających (tv) techniką obserwacji migawkowej, oraz w razie konieczności dodatkowo pomiarami wydatku energetycznego i analizami ryzyka ergonomicznego.
 2. Pomiary czasów przezbrojeń (czas przygotowawczo-zakończeniowy tpz, tr) w zależności od konkretnych przypadków (wielkości udziału w sumie czasów całkowitych) technikami chronometrażu, szacowania i porównywania oraz analiz ruchów elementarnych.
 3. Tworzenie katalogów normatywów oraz budowanie kompletnych struktur norm czasowych (norm technologicznych) dla potrzeb planowania zasobów przedsiębiorstwa i systemów MRP/ERP.
 4. Tworzenie kalkulatorów czasów usprawniających i przyspieszających proces obliczania norm czasowych. Kalkulatory są odpowiednio sformatowanymi arkuszami kalkulacyjnymi, które pobierają za pomocą formuł wartości z wcześniej przygotowanych tabel, katalogów normatywów i przeliczają je uwzględniając wpisane zmienne wpływające na czas. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w produkcji o bardzo dużej ilości pozycji indeksowych i dużej czasochłonności wykonywania operacji (produkcja jednostkowa, mało powtarzalna).
 5. Normowanie czasów pracy wykorzystujemy w projektach etatyzacji wszystkich struktur przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych jak i jednostek administracji państwowej.

Normowanie czasów planowanych realizujemy w niemal wszystkich kluczowych obszarach przedsiębiorstw:

 1. W logistyce, magazynach i transporcie wewnętrznym,
 2. produkcji wszystkich branż (FMCG, spożywcza, przemysł ciężki, motoryzacja/automotive, transport publiczny – ciężarówki, autobusy, lotniczy, energetyka, metalurgia, AGD, SSC/BPO itd…)
 3. obszarach biurowych/ administracyjnych m.in. w działach księgowości, kadrach, jakości, laboratoriach,
 4. działach konstrukcyjnych i technologicznych.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!