Projekt

Gospodarka i zarządzanie czasem

Normowanie czasu pracy – techniki normowania podstawowe i zaawansowane.

Normowanie czasu pracy – budowanie normatywów i struktur czasów.

Planowanie czasów.

Analizy ABC i XYZ w planowaniu zakupów materiału i kształtowaniu zapasów.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!