Projekt

Ergonomia i humanizacja pracy

To nie człowiek został stworzony dla pracy, tylko praca dla człowieka.

Kluczowym aspektem zwiększania zadowolenia z wykonywanej pracy pracowników jest dostosowywanie metod pracy oraz stanowisk do jego psychofizycznych możliwości. Poprawa ergonomii podczas istniejącego rynku pracownika jest szczególnie ważnym procesem dla firm pragnących zwiększyć efektywność czasu pracy pracowników, ponieważ korzyści z jej poprawy są obustronne – dla pracownika oraz pracodawcy.

Korzyści płynące z poprawy ergonomii w firmie

 • Zaoszczędzona energia pracowników – mniejszy wydatek energetyczny.
 • Redukcja czasochłonności wykonywanych czynności.
 • W połączeniu z ekonomiką ruchów elementarnych występuje częste zjawisko redukcji tempa pracy poprzez eliminację zbędnych czynności – pracownik w czasie krótszym potrafi zrealizować więcej zadań wykorzystując do tego mniej energii niż wcześniej.
 • Ergonomiczne kształtowanie stanowisk i metod pracy wpływa na większą motywację i autonomiczne zaangażowanie w ich doskonalenie przez pracowników.
 • Zwiększenie wydajności.
 • Eliminacja zbędnych czynności elementarnych stanowiących krytyczne elementy ryzyka ergonomicznego.
 • Poprawa relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą.

Nasza firma świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie poprawy ergonomii stanowisk i metod pracy. Realizujemy w tym zakresie szkolenia, doradztwo, warsztaty praktyczne jak i realizację kompleksowych projektów wdrożeniowych:

 • Analizy ryzyka ergonomicznego metodą AAWS.
 • Analiza ryzyka ergonomicznego metodą EAWS.
 • Analiza ryzyka ergonomicznego metodą NIOSH.
 • Analiza ryzyka ergonomicznego metodą OCRA.
 • Zmniejszanie wydatku energetycznego.
 • Optymalizacja monotonii pracy.
 • Optymalizacja stanowisk i metod pracy zgodnie z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!