Projekt

Planowanie zintegrowane

Planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Zlecenia produkcyjne – obieg dokumentacji.

Kolejkowanie i zamrażanie w odniesieniu do czasów przezbrojeń.

Planowanie i zapotrzebowanie na personel – metody precyzyjnych i przybliżonych wyliczeń.

Planowanie zakupów materiałowych.

Prognozowanie sprzedaży.

Skracanie czasu realizacji zleceń i czasu przepływu (Lead Time).

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!