Projekt

Restrukturyzacja i plany naprawcze

 • Projekty restrukturyzacyjne i optymalizacyjne.
 • Reinżyniering procesów (BPR – business process reengineering).

Główny zakres naszej działalności koncentruje się wokół działań związanych z przygotowywaniem oraz realizacją planów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Specjalizujemy się w restrukturyzacjach ukierunkowanych na wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu kluczowymi procesami firmy. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przygotowujemy i wdrażamy plany naprawcze przygotowywane z uwzględnieniem specyfiki firmy, branży, aktualnej sytuacji. Podczas diagnozy stanu obecnego realizowanej przed przygotowaniem planu naprawczego definiujemy główne ograniczenia prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wspieramy firmy wzdłuż całego procesu transformacji tak aby osiągnąć maksymalny efekt pożądany przy minimalizacji negatywnych skutków restrukturyzacji.

Typy realizowanych restrukturyzacji

 • Restrukturyzacja antycypacyjna
 • Restrukturyzacja naprawcza
 • Restrukturyzacja dostosowawcza

Kładziemy duży nacisk na realizację działań niskonakładowych, poprawiających efektywne wykorzystanie już istniejących zasobów.

Projekty realizowane w ramach restrukturyzacji

 • strategia i strategiczne mierniki efektywności – weryfikacja, modyfikacja jak budowanie od podstaw,
 • etatyzacja i poprawa efektywności czasu pracy (ECP) pracowników,
 • poprawa efektywnego wykorzystania maszyn i środków produkcji,
 • wdrażanie filozofii odchudzania firm w oparciu o „lean management”,
 • modelowanie i optymalizacja procesów i struktur firmy,
 • Optymalizacja logistyki, łańcucha dostaw, zarządzania zapasami,
 • Poprawa efektywności sprzedaży,
 • narzędzia nadzoru korporacyjnego.

Projekty realizujemy zarówno dla przedsiębiorstw jak i jednostek administracyjnych. Nasi eksperci to wybitni specjaliści, managerowie praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami najlepszych międzynarodowych praktyk.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!