Projekt

Zarządzanie przedsiębiorstwem

W ramach poprawy konkurencyjności firm kładzie się duży nacisk na precyzyjne planowanie zapotrzebowania na kluczowe zasoby wytwórcze (materiał, maszyny, robocizna) w obszarach produkcji i świadczonych usług tak aby jak najbardziej efektywnie je wykorzystać (efektywność czasu pracy/ OEE/ OLE).

Inwestycja w systemy ERP (lub niższej klasy tj. MRP i MRP II) czy APS w wielu przypadkach nie jest wystarczająca. Wynika to z tego, że te systemy wymagają bardzo precyzyjnych i nie jednokrotnie bardzo pracochłonnych w opracowaniu danych parametryzujących późniejsze prawidłowe funkcjonowanie systemów ERP (szczególnie w obszarze planowania i rozliczania produkcji). Wiele firm nie posiada odpowiedniej jakości danych „wsadowych” do tych systemów, a ten problem często bagatelizowany przyczynia się do tego, że nawet najlepszy system ERP nie będzie prawidłowo funkcjonował.

W związku z tym w ramach realizacji w/w działań pojawia się często potrzeba zweryfikowania, przemodelowania lub stworzenia (reinżyniering) od podstaw bardzo dużej ilości danych. Takimi danymi jest między innymi opis wszystkich operacji technologicznych (marszruta) dla wszystkich wyrobów. Technologia i wszystkie jej etapy realizacji muszą być przypisane logiczne do struktury materiałowej produktu (BOM – bill of materials) oraz prawidłowo sparametryzowane w formie czasów normatywnych (normowanie czasów technologicznych) przygotowawczo zakończeniowych (TPZ), czasów jednostkowych (TJ) oraz w miarę potrzeby podzielonych na czasy osobowe i maszynowe.

Inżynieria produkcji (inżynieria procesowa) obejmuje między innymi zagadnienia związane z modelowaniem, opisywaniem i optymalizacją procesów technologicznych. W wyniku takich działań technologia jest opisywana nie tylko w formie kart technologicznych (dokumentacja technologiczna), ale przede wszystkim w formie bazy danych opisujących procesy wytwórcze (marszruta produkcyjna, marszruta technologiczna). W takiej sytuacji struktura produktu (struktura wyrobu) otrzymuje dodatkowy opis w formie danych (normy czasów planowanych marszrut), które pozwalają na prawidłowe planowanie i harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem systemów ERP (MRP, MRP II) i modułów planistycznych klasy APS (advanced planning and scheduling).

Firmy, które posiadają normy czasów produkcyjnych często popełniają błąd w prawidłowym ich definiowaniu i nie uwzględnianiu zakłóceń procesowych w opracowywanych normach. Dodatkowo jeżeli na ten problem nałoży się nieprawidłowe definiowanie celów wydajnościowych (efektywności wykorzystania środków wytwórczych) pojawia się bardzo duże ryzyko wyhamowania lub znacznego spowolnienia doskonalenia procesów ukierunkowanego na wzrost wydajności i efektywności pracy.

Wiąże się to z tak zwaną pułapką systemów zarządzania przez cele, która się szczególnie pojawia w nieprawidłowo definiowanych celach (ze względu na błędnie sparametryzowane procesy/ marszruty technologiczne). Należało by w tym momencie dodatkowo poruszyć bardzo istotny problem ryzyka tzw. dehumanizacji pracy, która się często pojawia przy nieprawidłowym podejściu do doskonalenia procesów (kaizen, lean production, lean management). W tym temacie polecamy oddzielny artykuł poświęcony humanizmowi (ERGO lean management/ współczesny etos pracy).

Co możemy zaoferować?

  1. Oferujemy kompleksowe wsparcie i realizację projektów inżynierii produkcji, inżynierii procesów nie tylko produkcyjnych, ale również logistycznych, utrzymania ruchu, tworzenia konstrukcji, zarządzania jakością, zintegrowanego planowania.
  2. Opisywanie od podstaw technologii, normowanie czasów produkcyjnych, wdrażanie nowych lub weryfikacja dotychczasowych wskaźników wydajnościowych (Efektywność Czasu Pracy/ OEE/ OLE).
  3. Reinżyniering procesów – czyli ponowne przemodelowanie obecnych procesów/ ponowne opracowanie/ zweryfikowanie i przygotowanie nowo opracowanych danych do wdrożenia.
  4. Analizy przedwdrożeniowe.
  5. Audyty operacyjne, efektywności procesów.
  6. Badania potencjałów.
  7. Normowanie produkcji.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!