Projekt

Systemy ERP i MRP

Standaryzacja i optymalizacja kluczowych procesów przechodzących przez ERP i MRP.

Zarządzanie danymi planistycznymi MRP.

Konfiguracja podstawowych parametrów.

Metody rejestracji i zbierania danych.

Raporty i wskaźniki.

Moduły opcjonalne systemów ERP i cele ich zastosowania.

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!