Baza wiedzy

Wszystkie
Filmy video
Zarządzanie
Służba społeczeństwu
Standaryzacja

Standard (zarządzanie) - określone kryteria, normy, parametry i wytyczne wyznaczające najbardziej pożądany stan środków i sposobu ich wykorzystania w realizację (oraz sposób realizacji) procesów zachodzących na danym obszarze przedsiębiorstwa lub jakiejkolwiek zarządzanej jednostki.  Standaryzacja – proces określania i wprowadzania standardów. Proces standaryzacji nazywany jest również normalizacją. Celem standaryzacji jest określenie oraz stosowanie optymalnych kryteriów i wytycznych dotyczących wykorzystania środków, ich […]

czytaj więcej
Studium przypadku

Przeprowadzenie analizy pod kątem opłacalności i możliwości wdrożenia wstępnie wybranej metodyki na jednym, a najlepiej kilku konkretnych przypadkach z wybranego przedsiębiorstwa. Pozwala to na podjęcie obiektywnej decyzji o akceptacji dalszych kroków. Przygotowanie studium pozwala na bardziej systemowe i obiektywne podejście do planowanych działań usprawniających przedsiębiorstwo.  Propozycje działań zarząd firmy może poddać obiektywnej ocenie, opierając się na wynikach analizy, które niejednokrotnie mogą […]

czytaj więcej
Techniczne jednostki czasu

Jednostki czasu wykorzystywane do normowania czasu:  HM - (niem. Hundertstel Minuten) - jednostka czasu stosowana przy pomiarach metodą chronometrażu. 1 HM = 0,01 s. lub 1 min = 100 HM.   TMU (ang. Time Measurement Unit) - jednostka pomiaru czasu stosowana przy analizach ruchów elementarnych, m.in. MTM.  1TMU = 0,036 sek., 1 godzina = 100 000 TMU 

czytaj więcej
Montaż wiązek elektrycznych

Niniejszy plik prezentuje przykład optymalizacji metody pracy i jej standaryzacji na poziomie ruchów elementarnych. W zaprezentowanym przykładzie zastosowano zasadę ekonomiki ruchów elementarnych (analizy MTM), która jest bardzo istotnym elementem wartym do uwzględnienia podczas wdrażania 5S, szczególnie 4 etapu standaryzacji. Zasada ekonomiki ruchów elementarnych jest idealnym uzupełnieniem standardowych narzędzi Lean Manufacturing. Dzięki wdrożeniu usprawnień uzyskano redukcję […]

czytaj więcej