Wskaźnik OLE – Overall Labor Effectiveness

Overall Labor Effectiveness (OLE)  -  Całkowita Efektywność Pracy - analogiczny wskaźnik efektywności pracy człowieka (ECP)  do efektywności pracy maszyny jakim jest wskaźnik OEE. Sposób liczenia OLE jest również taki sam jak OEE, jedynie zamiast maksymalnej wydajności maszyny przyjmuje się maksymalną wydajność człowieka. OLE tj.  OEE  składa się z iloczynu 3 parametrów:

  • Wydajność (W)
  • Dostępność (D)
  • Jakość (J)

Iloczyn wskaźników W x D x J = OLE.

Analogicznym dla wskaźnika OLE jest ECP, czyli efektywność czasu pracy. Wynik końcowy w wyliczeniach OLE i ECP jest taki sam. Inny jest tylko sposób liczenia.

Wskaźnik ECP jest liczony bez podziału na 3 w/w składowe. Jest stosunkiem wytworzonych dobrych produktów do maksymalnej ilości możliwej do wytworzenia w dostępnym czasie. Wskaźnik ECP dodatkowo liczony jest na podstawie czasów normatywnych i czasu dostępnego pracowników, co daje większą dokładność w liczeniu. Dzięki braku konieczności dzielenia na składowe jest łatwiejszy w wyliczeniu w stosunku do OLE.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem w liczeniu efektywności pracy człowieka jest wprowadzenie wskaźnika OLE, który podobnie jak ECP jest liczony na podstawie czasów normatywnych, a nie ilości wytworzonych sztuk.

W celu wdrożenia wskaźnika OLE lub ECP niezbędne jest przeprowadzenie procesu normowania czasów pracy dla poszczególnych operacji roboczych. W porównaniu do normowania pracy maszyn obiektywne określenie wydajności człowieka jest dużo bardziej skomplikowane i niesie znacznie większe ryzyko popełnienia błędu. Pozyskanie wiedzy w zakresie normowanie czasów pracy człowieka, określania normalnego tempa pracy jest podstawą w prawidłowym wdrażaniu OLE i ECP.


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!