System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Wybór i wdrożenie rozwiązań (wraz z oprogramowaniem) typu KMS (służących do zarządzania wiedzą) wraz z ukształtowaniem niezbędnych procedur, podziału kompetencji i obowiązków. Ukierunkowanie przede wszystkim na zarządzanie dokumentacjami, wiedzą i procedurami. 

  • KMS – system zarządzania wiedzą – Knowledge Management System 
  • CMS – system zarządzania treścią – Content Management System 
  • zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie (Enterprise Content Management) 
  • systemy zarządzania dokumentami (Document Management)

wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!