OTIF zgodność dostawy

Konkurencyjność przedsiębiorstw wzrasta z każdym dniem, a każdy klient chce otrzymywać dostawę: dobrze, tanio i na czas.

Wskaźnik OTIF (ang. On Time In Full) jest jednym z kluczowych wskaźników efektywności w przedsiębiorstwach (tzw. KPI). Wyraża poziom perfekcyjności dostaw (zgodnych z zamówieniem) wyrażony w procentach.

3 składowe OTIF

Zgodność ilościowa – określa ile procent zamówienia zostało dostarczone.

Przykład 1:
Klient zamówił 100 szt. części. Dostawca dostarczył 99 szt.
Zgodność ilościowa = 99%.

Zgodność jakościowa – określa ile procent dostarczonego zamówienia nie została uszkodzona podczas czynności logistycznych.

Przykład 1:
Klient zamówił 100 szt. części. 5 sztuk z nich została uszkodzona podczas transportu.
Zgodność jakościowa = 95%.

Zgodność terminowa – określa procent zgodności terminu dostarczenia zamówienia. Dostawa powinna zostać zrealizowana bez żadnego opóźnienia, ale też nie wcześniej niż było to umówione między klientem, a dostawcą.

Przykład 1:
Klient zamówił 100 szt. części i umówił się z dostawcą na dostawę za równo 10 dni od zamówienia. Dostawca dostarczył części po 12 dniach od zamówienia.
Zgodność terminowa: 80%

Przykład 2:
Klient zamówił 100 szt. części i umówił się z dostawcą na dostawę za równo 10 dni od zamówienia. Dostawca dostarczył części po 8 dniach od zamówienia.
Zgodność terminowa: 80%

Wzór na OTIF

OTIF = % Zgodność ilościowa * % Zgodność jakościowa * % Zgodność terminowa

Możliwe zastosowania OTIF

Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża wskaźnik OTIF dla klienta zewnętrznego, zapominając, że wskaźnik ten może być zastosowany dla czynności logistycznych wewnątrz firmy. W tym wypadku klientem wewnętrznym może być np. gniazdo produkcyjne, któremu pracownicy magazynu (dostawca wewnętrzny) kompletują i dostarczają w miejsce pracy części do produkcji.

Dzięki wdrożeniu wskaźnika OTIF dla procesów wewnętrznych osoby funkcyjne mogą skuteczniej monitorować procesy logistyki wewnętrznej i doskonalić je starając się uzyskać jak najwyższy poziom tego wskaźnika, co doprowadzi do ostatecznej minimalizacji kosztów obsługi logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa.

Weryfikacja wiarygodności dostawcy

Dzięki wdrożeniu wskaźnika OTIF można sklasyfikować dostawców na grupy poziomu wiarygodności, co pozwala na redukcję czasu poświęcanego na kontrolę dostaw:

  1. Najwyższy poziom wiarygodności dostaw.
    Dla dostawcy z tej grupy, można zastosować kontrole podstawowe jakimi są sprawdzania zgodności ilości opakowań i rodzajów asortymentu wg dokumentów dostawy. Kontrole szczegółowe można prowadzić tylko w przypadku zaistnienia podejrzenia o ewentualne niezgodności ilościowe i jakościowe.
  2. Podwyższone ryzyko wiarygodności dostaw.
    Dla dostawcy z tej grupy kontrole prowadzić tak jak powyżej z dodatkowym uwzględnieniem prowadzenia szczegółowej kontroli na narzuconej procentowej wielkości próby (np. 5-10% dostawy kontrolować szczegółowo).
  3. Najwyższe ryzyko wiarygodności dostaw.
    Dla tego dostawcy z kolei, najlepiej prowadzić 100% kontrolę dostawy, ale przyjmując zasadę, że jeżeli jest niezgodność w pierwszym napotkanym opakowaniu, to należy od razu reklamować niezgodność pozostałych, a sortowaniem i sprawdzeniem całości dostawy obciążać kosztami dostawcę.

Myślisz o wdrożeniu wskaźnika OTIF w swojej firmie? Skontaktuj się z nami:


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!