Baza wiedzy

Wszystkie
Bez kategorii
Filmy video
Zarządzanie
Służba społeczeństwu
Mapowanie procesów

Będziesz mógł podejmować trafniej działania usprawniające ukierunkowane na:  skracanie czasu realizacji zleceń  redukcja zapasów w toku oraz zapasów głównych   eliminacja wąskiego gardła wzdłuż całego procesu  modelowanie i optymalizacja procesów  standaryzacja przepływu wartości, procesu, zadań  Mapowanie procesów jest działaniem polegającym na graficznym przedstawieniu przebiegu całości procesu lub jego fragmentu nazywanego podprocesem. Istnieje kilka najbardziej popularnych form graficznego opisywania. […]

czytaj więcej
Lean manufacturing

  Lean management (ang.) – metoda „szczupłego” zarządzania przedsiębiorstwem, której kluczowym celem jest ciągłe doskonalenie procesów i poprawa efektywnego wykorzystania w przedsiębiorstwie kluczowych zasobów (pracownicy, materiał, maszyny, powierzchnia) poprzez redukcję głównych źródeł marnotrawstwa. Dzieli się na 7 lub 8 głównych typów:  nadprodukcja – produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie  zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją stanowisk pracy  oczekiwanie […]

czytaj więcej
Ekonomika ruchów elementarnych – MTM

Ekonomika Ruchów Elementarnych jest zasadą kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodna z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania poprzez minimalną ilość ruchów jak najmniej czasochłonnych wykonywanych równocześnie obiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami filozofii Lean Manufacturing pozwala, w procesie optymalizacji i standaryzacji metod pracy, na bardziej precyzyjne zdefiniowanie czynności dodających wartość i […]

czytaj więcej
SMED MTM

  SMED – (Single Minute Exchange of Die) - jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jednocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu – TPM. SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. […]

czytaj więcej