Baza wiedzy

Wszystkie
Filmy video
Zarządzanie
Służba społeczeństwu
Analiza ABC XYZ

Zasada Pareto – (Zasada 80/20) zasada opisująca zjawiska, w których 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów.  Przykłady:  Zapasy materiałowe – 80% wartości zapasów stanowi 20% pozycji materiałowych  Zarządzanie jakością – 80% błędów stanowi 20% występujących rodzajów błędów  Efektywność produkcji – 80% czasów przestojów stanowi 20% ich przyczyn  Finanse – 80% kosztów w budżecie stanowi 20% […]

czytaj więcej
Efektywność czasu pracy ECP

Efektywność czasu pracy:  – jak prawidłowo wdrożyć wskaźnik?  – jak zwiększyć efektywność czasu pracy (wskazówki)?  Wskaźnik efektywności czasu pracy (ECP) nazywany również wskaźnikiem efektywnego wykorzystania czasu pracy lub stopniem wykonania normy jest to różnica czasu zadanego do czasu rzeczywiście dostępnego na wykonanie zadanej pracy. Opiera się na prostej kalkulacji różnicy sumy czasów normatywnych (planowanych) wykonanej pracy do sumy czasów dostępnych (faktycznie poświęconych) na wykonanie […]

czytaj więcej
Zarządzanie wiedzą (knowledge management)

W ostatnich dekadach zachodzą szybkie i ważne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Główną ich przyczyną jest – oprócz globalizacji – szybki rozwój technologii informatycznych, niezwykle szybkie tempo zachodzących przemian ekonomiczno-gospodarczych, nieprzewidywalność i ostrość zmian, rosnące wymagania klientów i zaostrzająca się konkurencja o charakterze globalnym. Nie dziwi więc, że następuje przełom w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w stosowanych koncepcjach zarządzania. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań umożliwiających im permanentną […]

czytaj więcej
Wskaźnik racjonalizacji

Wskaźnik racjonalizacji - określa skalę wprowadzonych usprawnień poprawiających efektywne wykorzystanie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów. Wskaźnik racjonalizacji może obejmować wszystkie kluczowe procesy przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, finansowych czy jednostek administracji publicznej. Wskaźnik racjonalizacji można wyrazić różnymi wartościami, np.:  ilości wprowadzonych usprawnień - określają aktywność w procesie ulepszeń, ale nie uwzględniają ważności usprawnień oraz wpływu na poprawę procesu. Jest to forma liczenia najprostsza, ale […]

czytaj więcej