Standaryzacja

Standard (zarządzanie) - określone kryteria, normy, parametry i wytyczne wyznaczające najbardziej pożądany stan środków i sposobu ich wykorzystania w realizację (oraz sposób realizacji) procesów zachodzących na danym obszarze przedsiębiorstwa lub jakiejkolwiek zarządzanej jednostki. 
Standaryzacja – proces określania i wprowadzania standardów. Proces standaryzacji nazywany jest również normalizacją. Celem standaryzacji jest określenie oraz stosowanie optymalnych kryteriów i wytycznych dotyczących wykorzystania środków, ich stanu oraz sposobu realizowanych procesów. 
Praca standardowa – realizacja pracy (wyznaczonych zadań) zgodnie z ustalonymi standardowymi metodami pracy i sposobem wykonania poszczególnych zadań w zachodzących procesach. Celem standaryzacji pracy jest określanie optymalnych metod pracy zgodnych z zasadami ergonomii, ergonometrii, ekonomii pracy i ekonomiki ruchów elementarnych. Dzięki prawidłowej standaryzacji praca staje się bardziej przyjazna człowiekowi (humanitaryzacja pracy). 


wróc do listy wpisów
SMED przykład, SMED MTM i OTED

SMED – (Single Minute Exchange of Die)  jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jednocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu – TPM. SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. […]

Metoda 5S – 6S

5S   – wywodzi się z japońskiej filozofii organizacji pracy i jest stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach na całym świecie. Nazwa odnosi się do 5 słów zaczynających się na S:  Seiri (整理): sort, selekcja  Seiton (整頓): storage, systematyka  Seiso (清掃): shine, sprzątanie  Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja  Shitsuke (躾): sustain, samodyscyplina  Obszary 5S Standaryzacja 5S jest podstawowym filarem filozofii Lean Manufacturing. Obejmuje takie obszary jak:  kształtowanie stanowiska pracy (layout stanowiska)  rozmieszczenie materiałów i […]

Ekonomika Ruchów Elementarnych – MTM

Ekonomika Ruchów Elementarnych Zasada kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka, z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodna z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania poprzez minimalną ilość ruchów, jak najmniej czasochłonnych, wykonywanych równocześnie obiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami filozofii Lean Manufacturing pozwala, w procesie optymalizacji i […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!