Standaryzacja

Słowo standaryzacja wywodzi się od wyrazu standard, który oznacza określone kryteria, normy, parametry i wytyczne wyznaczające najbardziej pożądany stan środków i sposobu ich wykorzystania

Standaryzacja jest jednym z podstawowych narzędzi lean. Jest procesem określania i wprowadzania standardów. Często standaryzacja porównywana jest z procesem normalizacji. Celem standaryzacji jest określenie i zastosowanie optymalnych kryteriów i wytycznych dotyczących wykorzystania środków, ich stanu oraz sposobu realizacji procesów. 

Jakie korzyści płyną ze stosowania standaryzacji?

Przede wszystkim mamy pewność, że zachodzące procesy przebiegają w maksymalnie efektywny sposób. Ponadto znacznie łatwiej jest mierzyć, weryfikować stan środków czy też procesów w odniesieniu do ustalonego standardu. Wprowadzenie standaryzacji znacznie skraca czas przyswajania wiedzy przez nowych pracowników, a tym samym poprawia płynność przepływów w przedsiębiorstwie, eliminuje zakłócenia wynikające z częstej rotacji kadry pracowniczej, dodatkowo przyspieszając specjalizację na danym stanowisku. 

Czym jest praca standaryzowana?

Praca standaryzowana – realizacja pracy (wyznaczonych zadań) zgodnie z ustalonymi standardowymi metodami pracy i sposobem wykonania poszczególnych zadań w zachodzących procesach.  Wprowadzanie standardów może na początku wydawać się mozolne i trudne. Często spotkany jest opór wśród pracowników, którzy postrzegają nakładanie nowych standardów za dodatkowe utrudnienia i obciążenia. Niemniej jednak standaryzacja ma na celu ustabilizowanie, usprawnienie i przyspieszenie procesów. Dzięki prawidłowej standaryzacji praca staje się bardziej przyjazna człowiekowi (humanizacja pracy). 

Podejmując się zadania wprowadzanie standaryzacji pracy, należy skupić się na dokładnym, jasnym opisaniu standardów. Wprowadzone dane i normy, aby spełnić swoje funkcje muszą być przede wszystkim mierzalne. Skrupulatne rozpisanie procesów, dobór odpowiednich narzędzi oraz określenie czasu wykonania danej czynności przełoży się na znaczne zwiększenie efektywności i produktywności w firmie.  Powtarzalność zapewni również stabilność procesów. 

Zanim jednak wprowadzi się standardy warto pomyśleć o uporządkowaniu stanowiska pracy i wdrożenie rozwiązań 5S.


wróc do listy wpisów
SMED przykład, SMED MTM i OTED

SMED – (Single Minute Exchange of Die)  jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jednocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu – TPM. SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. […]

Metoda 5S – 6S

5S   – wywodzi się z japońskiej filozofii organizacji pracy i jest stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach na całym świecie. Nazwa odnosi się do 5 słów zaczynających się na S:  Seiri (整理): sort, selekcja  Seiton (整頓): storage, systematyka  Seiso (清掃): shine, sprzątanie  Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja  Shitsuke (躾): sustain, samodyscyplina  Obszary 5S Standaryzacja 5S jest podstawowym filarem filozofii Lean Manufacturing. Obejmuje takie obszary jak:  kształtowanie stanowiska pracy (layout stanowiska)  rozmieszczenie materiałów i […]

Wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI

ROI (return of investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji. Zalicza się do najważniejszych wskaźników z grupy rentowności przedsiębiorstw. ROI jest stosunkiem zysku operacyjnego podzielonego przez wartość majątku zaangażowanego w wypracowany zysk. Pozwala w prosty sposób oszacować zwrot z zainwestowanych pieniędzy.  Wiele firm nie decyduje się na wdrożenie usprawnień ze względu na ogromne koszty startowe. Nie zdając […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!