Standaryzacja

Słowo standaryzacja wywodzi się od wyrazu standard, który oznacza określone kryteria, normy, parametry i wytyczne wyznaczające najbardziej pożądany stan środków i sposobu ich wykorzystania.

Co to jest standaryzacja

Standaryzacja jest jednym z podstawowych narzędzi lean. Jest procesem określania i wprowadzania standardów. Celem standaryzacji jest określenie i zastosowanie optymalnych kryteriów i wytycznych dotyczących wykorzystania środków, ich stanu oraz sposobu realizacji procesów.

Często standaryzacja porównywana jest z procesem normalizacji. Różnica między tymi technikami polega na tym, że standaryzacja jest procesem wytwarzania dokumentów techniczno-organizacyjnych, które mają zastosowanie tylko w jednej, konkretnej organizacji. Normalizacja natomiast wykonywana jest przez wyspecjalizowane instytucje, a efektem są dokumenty z których korzystać mogą różne przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści płyną ze stosowania standaryzacji?

Przede wszystkim mamy pewność, że zachodzące procesy przebiegają w maksymalnie efektywny sposób. Ponadto znacznie łatwiej jest mierzyć, weryfikować stan środków czy też procesów w odniesieniu do ustalonego standardu. Wprowadzenie standaryzacji znacznie skraca czas przyswajania wiedzy przez nowych pracowników, a tym samym poprawia płynność przepływów w przedsiębiorstwie, eliminuje zakłócenia wynikające z częstej rotacji kadry pracowniczej, dodatkowo przyspieszając specjalizację na danym stanowisku. 

Ryzyko błędnie prowadzonej standaryzacji

Można założyć, że w praktycznie każdym przedsiębiorstwie oferującym przez wystarczający długi czas swoje usługi lub produkty proces standaryzacji już trwa. Jeżeli proces ten nie jest odpowiednio regulowany, to istnieje ryzyko powstawania standardów o niskiej jakości. Może powodować nabywanie negatywnych nawyków przez pracowników przedsiębiorstwa, problemy w komunikacji lub zanik inicjatywy w rozwoju standardów. 

Etapy standaryzacji

1. Identyfikacja i analiza procesów – porównanie stanu bieżącego z oczekiwanym.

2. Określenie roli i znaczenia standardu – ocena czy potrzebne jest nowe rozwiązanie.

3. Tworzenie standardów – Określenie wymagań i szczegółów standardu.

4. Wdrożenie i stosowanie standardów.

5. Monitoring i kontrola standardów – ocena osiągnięcia zamierzonych efektów standaryzacji.

6. Wprowadzanie wymaganych zmian do standardu.

Schemat ten oparty jest na cyklu PDCA, w którym najpierw następuje zaplanowanie standardu, jego wdrożenie, a następnie ocena skuteczności i wprowadzanie poprawek.

Czym jest praca standaryzowana?

Praca standaryzowana – realizacja pracy (wyznaczonych zadań) zgodnie z ustalonymi standardowymi metodami pracy i sposobem wykonania poszczególnych zadań w zachodzących procesach.  Wprowadzanie standardów może na początku wydawać się mozolne i trudne. Często spotkany jest opór wśród pracowników, którzy postrzegają nakładanie nowych standardów za dodatkowe utrudnienia i obciążenia. Niemniej jednak standaryzacja ma na celu ustabilizowanie, usprawnienie i przyspieszenie procesów. Dzięki prawidłowej standaryzacji praca staje się bardziej przyjazna człowiekowi (humanizacja pracy). 

Podejmując się zadania wprowadzenia standaryzacji pracy, należy skupić się na dokładnym, jasnym opisaniu standardów. Wprowadzone dane i normy, aby spełnić swoje funkcje muszą być przede wszystkim mierzalne. Skrupulatne rozpisanie procesów, dobór odpowiednich narzędzi oraz określenie czasu wykonania danej czynności przełoży się na znaczne zwiększenie efektywności i produktywności w firmie.  Powtarzalność zapewni również stabilność procesów. 

Myślisz o wdrożeniu lub poprawie standaryzacji w swoim przedsiębiorstwie?

Koniecznie skorzystaj z pomocy doświadczonych ekspertów!

Zaufali nam między innymi:


wróc do listy wpisów
SMED przykład, SMED MTM i OTED

SMED – (Single Minute Exchange of Die)  jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jednocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu – TPM. SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. […]

Metoda 5S – 6S

5S   – wywodzi się z japońskiej filozofii organizacji pracy i jest stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach na całym świecie. Nazwa odnosi się do 5 słów zaczynających się na S:  Seiri (整理): sort, selekcja  Seiton (整頓): storage, systematyka  Seiso (清掃): shine, sprzątanie  Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja  Shitsuke (躾): sustain, samodyscyplina  Obszary 5S Standaryzacja 5S jest podstawowym filarem filozofii Lean Manufacturing. Obejmuje takie obszary jak:  kształtowanie stanowiska pracy (layout stanowiska)  rozmieszczenie materiałów i […]

Ekonomika Ruchów Elementarnych – MTM

Ekonomika Ruchów Elementarnych Zasada kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka, z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodna z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania poprzez minimalną ilość ruchów, jak najmniej czasochłonnych, wykonywanych równocześnie obiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami filozofii Lean Manufacturing pozwala, w procesie optymalizacji i […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!