Metoda 5S – 6S

5S   – wywodzi się z japońskiej filozofii organizacji pracy i jest stosowane z powodzeniem w przedsiębiorstwach na całym świecie. Nazwa odnosi się do 5 słów zaczynających się na S: 

 • Seiri (整理): sort, selekcja 
 • Seiton (整頓): storage, systematyka 
 • Seiso (清掃): shine, sprzątanie 
 • Seiketsu (清潔): standarise, standaryzacja 
 • Shitsuke (躾): sustain, samodyscyplina 

Obszary 5S

Standaryzacja 5S jest podstawowym filarem filozofii Lean Manufacturing. Obejmuje takie obszary jak: 

 • kształtowanie stanowiska pracy (layout stanowiska) 
 • rozmieszczenie materiałów i narzędzi w obszarze stanowiska 
 • standard metody pracy i przepływu materiału
 • procedury procesów 
 • layout zakładu 

Obszary w przedsiębiorstwie jakimi można objąć 5S to tak naprawdę wszystkie bez ograniczenia: 

 • produkcja 
 • transport wewnętrzny, logistyka i magazyny 
 • utrzymanie ruchu 
 • działy około produkcyjne –  m.in. jakości, logistyki, inżynierii produkcji, technologii, planowania produkcji 
 • oraz cała administracja – m.in. księgowość, kadry 

Ogólne założenia wdrażania 5S są takie same we wszystkich działach. Zmienia się jedynie sposób oraz obraz efektu końcowego. Budowę systemu produkcyjnego, bazującego na filozofii Lean Manufacturing, często przedstawia się w formie „Świątyni Jakości” czyli QFD. W QFD standaryzacja najczęściej obejmowana w ramach 5S, znajduje się w fundamentach tego systemu. Wizualizacja systemu produkcyjnego Toyoty oraz większości firm, które wdrożyły system oparty na filozofii Lean Manufacturing, zawsze przedstawia 5S jako podstawowy element.

Rozszerzenie metody do 6S – Bezpieczeństwo

Niektóre firmy podejmują się drobnej korekty 5S dodając do niego kolejne „S”, które obejmuje bezpieczeństwo. 

6S   – (od słowa Safety) jest uzupełnieniem metody 5S i kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. Celem wdrożenia 6S jest ukierunkowanie pracowników oraz całej firmy na ciągły proces poprawy warunków pracy przy jednoczesnym wzroście jej efektywności. 6S jest przez niektórych traktowane jednak jako działania bardziej „marketingowe”, ponieważ już wdrożenie całego 5S obejmuje bardzo mocno aspekty ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w wielu przypadkach firmy angażują pracowników BHP do działań wdrożeniowych i rozwojowych systemu 5S. 

Jednym z najistotniejszych celów wdrażania 5S jest standaryzacja metod pracy, która przekłada się na redukcję czasochłonności wykonywanych zadań. Bardzo przydatnym, w tym przypadku, jest zastosowanie zasady ekonomiki ruchów elementarnych. Zasada ta zakłada analizy ruchów elementarnych człowieka, np. z wykorzystaniem analiz MTM i jako narzędzie wspierające wdrażanie standardów objętych 5S (na etapie 4S).

Przykładem mogą być proste usprawnienia, których efektem jest eliminacja zbędnych ruchów lub ich uproszczenie:


wróc do listy wpisów
Standaryzacja

Słowo standaryzacja wywodzi się od wyrazu standard, który oznacza określone kryteria, normy, parametry i wytyczne wyznaczające najbardziej pożądany stan środków i sposobu ich wykorzystania. Co to jest standaryzacja Standaryzacja jest jednym z podstawowych narzędzi lean. Jest procesem określania i wprowadzania standardów. Celem standaryzacji jest określenie i zastosowanie optymalnych kryteriów i wytycznych dotyczących wykorzystania środków, ich […]

SMED przykład, SMED MTM i OTED

SMED – (Single Minute Exchange of Die)  jest metodą szybkich przezbrojeń, której głównym założeniem jest dążenie do czasu przezbrojenia w czasie jednocyfrowej liczby minut, czyli maksymalnie w 9 minut. SMED powiązane jest z filozofią Lean Manufacturing i systemem zarządzania kompleksową efektywnością sprzętu – TPM. SMED zakłada optymalizację i standaryzację czynności wykonywanych w czasie przezbrojenia już po zatrzymaniu maszyny. […]

Ekonomika Ruchów Elementarnych – MTM

Ekonomika Ruchów Elementarnych Zasada kształtowania optymalnej metody pracy wykonywanej przez człowieka, z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania. Standaryzacja metod pracy zgodna z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych ukierunkowana jest na wykonanie zadania poprzez minimalną ilość ruchów, jak najmniej czasochłonnych, wykonywanych równocześnie obiema rękami. Połączenie zasady ekonomiki ruchów elementarnych z zasadami filozofii Lean Manufacturing pozwala, w procesie optymalizacji i […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!