Prawo Parkinsona

Prawo Parkinsona –  teoria i praktyczne zachowania polegające na rozciąganiu wykonywanej pracy w czasie w taki sposób, aby całkowity dostępny czas wypełnić tą pracą. Teoria, czy prawo Parkinsona mówi, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie (oryg. ang. work expands as to fill the time available for its completion). Pierwotnie Parkinson prawo to odniósł do administracji publicznej. 

Również jest to zachowanie zauważalne w przedsiębiorstwach prywatnych małej i dużej wielkości. W przedsiębiorstwach pracownicy niebędący wystarczająco obciążeni pracą rozciągają jej wykonanie w dostępnym im czasie. Zachowania takie niosą za sobą bardzo negatywne skutki, polegające na znacznym wzroście kosztu realizacji zadań, usług, produkcji czy funkcjonowania urzędów.

Działania dążące do standaryzacji i optymalizacji pracy, wdrażanie filozofii Lean Management, Lean Production, Lean Office  czy  Lean Healthcare  jest działaniem przeciwdziałającym nasilaniu się występowania prawa Parkinsona. 

Cyryl Northcote Parkinson (ur. 30 lipca 1909 w Durham, zm. 9 marca 1993 w Canterbury, hrabstwo Kent) – brytyjski historyk, pisarz, doradca konserwatywnych rządów Wielkiej Brytanii. Autor około sześćdziesięciu książek, z których najsłynniejsza Prawo Parkinsona stała się bestsellerem i uczyniła autora uznanym ekspertem w sprawach administracji publicznej. 


wróc do listy wpisów
Poka-Yoke

Poka-Yoke (ang. mistake proofing, error proofing) – metoda zapobiegania wadom spowodowanym nieuwagą i pomyłkami poprzez uniemożliwienie popełnienia błędu, lub jego sygnalizację. Przy produkcji są sytuacje, w których na błędy pozwolić sobie nie można. Na etapie produkcyjnym można zapobiegać powstaniu wad. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się metoda Poka-Yoke, która nie dopuszcza do powstania błędu lub pozwala […]

Lean manufacturing

Definicja Lean Manufacturing Lean Manufacturing zawęża filozofię szczupłego zarządzania do procesów związanych bezpośrednio lub pośrednio z wytwarzaniem produktów i usług. Lean Production odnosi się z kolei do zastosowania zasad Lean Manufacturing w procesach produkcyjnych.  Czym jest Lean Management Lean management  (ang.) – metoda „szczupłego” zarządzania przedsiębiorstwem, której kluczowym celem jest ciągłe doskonalenie procesów i poprawa efektywnego wykorzystania w przedsiębiorstwie kluczowych zasobów (pracownicy, materiał, […]

ECP – Efektywność Czasu Pracy

Wskaźnik efektywności czasu pracy (ECP) nazywany również wskaźnikiem efektywnego wykorzystania czasu pracy  lub stopniem wykonania normy  jest to różnica czasu zadanego do czasu rzeczywiście dostępnego na wykonanie zadanej pracy. Opiera się na prostej kalkulacji różnicy sumy czasów normatywnych (planowanych) wykonanej pracy do sumy czasów dostępnych (faktycznie poświęconych) na wykonanie tych prac. Bardziej rozbudowaną formą liczenia wskaźnika […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!