Szerokości dróg transportowych

Poniżej podajemy przydatne wytyczne dotyczące szerokości dróg transportowych na halach produkcyjnych, budynkach przemysłowych: 

norma PN-68/M-78010 – Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.: 
Punkt 2.2 Szerokość dróg transportowych. 

2.2.1. Zalecane szerokości dróg transportowych w budynkach przemysłowych – na odcinkach prostych i na zakrętach, w zależności od szerokości ładunku, który przenosi pieszy, należy obliczać wg wzorów: 

b = a + 30 cm – dla ruchu jednokierunkowego 

b = 2a + 60 cm – dla ruchu dwukierunkowego 

gdzie: 

a – szerokość ładunku niesionego przez pieszego (w cm), 

b – szerokość drogi transportowej (w cm), która nie może być mniejsza niż 120 cm. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. z późniejszymi zamianami. 
Dział IV – Procesy Pracy, Rozdział 2 – Organizacja stanowisk pracy, §47 ust. 3: 
Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 75 cm; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m. 

 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!