Sterowanie głosem logistyka

Sterowanie voice’m w logistyce materiałowej. 

Zastosowanie rozwiązania alternatywnego dla popularnych skanerów i terminali, dzięki którym rejestruje się na bieżąco transakcje magazynowe m.in. przesunięć materiałowych. Jakie są korzyści we wdrożeniu takiego rozwiązania? Wprowadzenie rozwiązań sterowania głosowego zamiast skanerów i terminali pozwala na uwolnienie obu rąk pracownika wykonującego operacje magazynowe. Jest to idealny przykład zastosowania zasady ekonomiki ruchów elementarnych - pracy oburęcznej przy jednoczesnym wyeliminowaniu elementarnych ruchów manipulacji skanerem. Odbieranie oraz wydawanie komend optymalnie odbywa się w trakcie innych czynności takich jak np. przemieszczanie z jednego miejsca na drugie. 

Wg normatywów ruchów elementarnych, oszczędność dzięki temu rozwiązaniu na 1 operację skanowania to ok 80 TMU, czyli ok. 3 sek. Zakładając, że jeden pracownik magazynu, obszaru wydań lub przyjęć w ciągu miesiąca wykonuje 2-8 tysięcy skanów to oszczędność w skali 1 osoby wynosi 

100-400 minut miesięcznie co daje poprawę efektywności pracy o ok. 2,5%. 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!