KNR – katalogi nakładów rzeczowych

Dedykowane Katalogi Normatywów Czasów (KNR) z uwzględnieniem specyfiki realizacji poszczególnych prac w danej firmie pozwolą, w sposób znacznie bardziej precyzyjny, przeprowadzać kalkulacje kosztów robocizny realizacji wykonywanych prac. Opracowanie dedykowanych KNR’ów realizowane jest z uwzględnieniem metod i specyfiki organizacji pracy, efektywności zasobów oraz stosowanych narzędzi na jednostkowe zlecania. 

Standardowe Katalogi nakładów rzeczowych są najczęściej podstawowym źródłem w procesie kosztorysowania czyli określania kosztów robocizny i materiałów. Kalkulacja zużycia materiałów i surowców najczęściej nie sprawia problemu, w przeciwieństwie do czasochłonności, która wiąże się z kosztami robocizny. Czasochłonność poszczególnych robót jest zależna od wielu czynników wpływających, np.: 

 • rodzaju wykorzystywanych narzędzi, maszyn i ich sposobu użytkowania 
 • poziomu organizacji metod pracy 
 • otoczenia 
 • ergonomii pracy 
 • rzeczywistej efektywności czasu pracy pracowników 
 • rzeczywistej sprawności i wykorzystania sprzętu 

KNR’y mają przyjęte wartości stałe w normatywach czasów, które przy dążeniu do optymalizacji kosztów nie znajdują zastosowania. W celu podjęcia optymalizacji kosztów robocizny najistotniejszym czynnikiem prawidłowej kalkulacji jest posiadanie normatywów czasochłonności poszczególnych robót w odniesieniu do danego poziomu organizacji i metod pracy oraz rzeczywistej efektywności czasu pracy. Niezbędne jest opracowanie katalogów nakładów rzeczowych dedykowanych dla konkretnych firm i procesów, w których ww. czynniki wpływające na czasochłonność są inaczej ukształtowane, aby można było realizować proces obiektywnego kosztorysowania z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na poprawę efektywności czasu pracy. 

Nasi eksperci – praktycy w normowaniu czasów pracy i budowaniu dedykowanych normatywów opracowują katalogi normatywów dedykowane dla konkretnych rodzajów robót. Uwzględniają specyfikę i poziom organizacji w/w czynników wpływających na czasochłonność. 

W wyniku wdrożenia dedykowanych KNR’ów kalkulacje nakładów robocizny są na znacznie wyższym poziomie dokładności. Można je dopasować w miarę zmian wpływających na czasochłonność (zmiana narzędzi, sprzętu, maszyn, metod i organizacji pracy). Dzięki dedykowanym KNR’om można uniknąć projektów i zleceń, które są nie rentowne. Dodatkowo można wygrać inne projekty, w których dana firma ma wyższy poziom konkurencyjności. Zyskujemy lepszą efektywność wykorzystania czasu pracy zaangażowanych pracowników.  

Podział KNR’ów wg rodzajów robót: 

 • 2-01 Budowle i roboty ziemne 
 • 2-02 Konstrukcje budowlane (tom I i II) 
 • 2-05 Konstrukcje metalowe 
 • 2-10 Fundamenty specjalne 
 • 2-11 Melioracje oraz regulacje rzek i potoków 
 • 2-13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych 
 • 2-14 Konstrukcje budowli morskich 
 • 2-15 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania 
 • 2-16 Izolacje termiczne 
 • 2-17 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
 • 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
 • 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa 
 • 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna 
 • 2-21 Tereny zieleni 
 • 2-22 Konstrukcje budownictwa rolniczego 
 • 2-25 Urządzenia placu budowy 
 • 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
 • 4-01 Roboty remontowe budowlane 
 • 4-02 Roboty remontowe instalacyjne w budownictwie 
 • 4-03 Roboty remontowe elektryczne w budownictwie 
 • 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli 
 • 5-08 Instalacje i osprzęt siły, światła oraz sygnalizacji w budownictwie 
 • 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe, elektroenergetyczne linie napowietrzne, oświetlenie ulic i placów, sygnalizacja uliczna 
 • 5-14 Rozdzielnie wnętrzowe 
 • 5-18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim 
 • 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne 
 • 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne 

 

Szczegółowa lista KNR’ów wg rodzajów: 

KNR (seria 2-) 

 • KNR 2-01 – Budowle i roboty ziemne 
 • KNR 2-02 – Konstrukcje budowlane 
 • KNR 2-02u2 – Konstrukcje budowlane 
 • KNR 2-05 – Konstrukcje metalowe 
 • KNR 2-11 – Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 
 • KNR 2-15 – Instalacje wewnętrzne wod.-kan., gazowe i centralnego ogrzewania 
 • KNR 2-17 – Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne 
 • KNR 2-18 – Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
 • KNR 2-19 – Zewnętrzna sieć gazociągowa 
 • KNR 2-21 – Tereny zieleni 
 • KNR 2-22 – Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego 
 • KNR 2-25 – Urządzenia placu budowy 
 • KNR 2-28 – Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanacji wsi 
 • KNR 2-31 – Nawierzchnie na drogach i ulicach 
 • KNR 2-33 – Konstrukcje mostowe 
 • KNR 2-37 – Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym 

KNR (seria 4-) 

 • KNR 4-01 – Roboty remontowe budowlane 
 • KNR 4-02 – Roboty remontowe instalacyjne 
 • KNR 4-03 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych 
 • KNR 4-04 – Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli 
 • KNR 4-05t1 – Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I 
 • KNR 4-05t2 – Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II 
 • KNR 4-06 – Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych 
 • KNR 4-07 – Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych 

KNR (seria 5-) 

 • KNR 5-08 – Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 
 • KNR 5-10 – Elektroenergetyczne linie kablowe, elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia, oświetlenie ulic i placów, sygnalizacja uliczna 
 • KNR 5-12 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia 

KNR (seria 7-) 

 • KNR 7-08 – Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
 • KNR 7-12 – Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne 
 • KNR 7-28 – Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń 

KNR (seria 0-) 

 • KNR 0-10 – Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych 
 • KNR 0-11 – Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
 • KNR 0-12 – Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej 
 • KNR 0-13 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
 • KNR 0-14 – Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 
 • KNR 0-15 – Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05) 
 • KNR 0-16 – Roboty murowe w technologii YTONG 
 • KNR 0-17 – System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT 
 • KNR 0-18 – Okładziny ścian zewnętrznych z paneli 
 • KNR 0-19 – Stolarka PCW, aluminium 
 • KNR 0-20 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI 
 • KNR 0-21 – Domy drewniane w technologii kanadyjskiej 
 • KNR 0-22 – Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD 
 • KNR 0-23 – Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków – ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER 
 • KNR 0-24 – Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL 
 • KNR 0-25 – Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne 
 • KNR 0-26 – System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG 
 • KNR 0-27 – Roboty murowe w systemie POROTHERM 
 • KNR 0-28 – Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT 
 • KNR 0-30 – Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęsto żebrowe na belkach kratownicowych 
 • KNR 0-31 – Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego 
 • KNR 0-32 – Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY 
 • KNR 0-33 – Technologia docieplania budynków wg systemów STO 
 • KNR 0-34 – Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex 
 • KNR 0-35 – Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I 
 • KNR 0-36 – Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11 
 • KNR 0-38 – Instalacje wewnętrzne – grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR 
 • KNR 0-39 – Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann 
 • KNR 0-41 – Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN 
 • KNR 0-44 – Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN 
 • KNR 0-45 – Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych 

KNR (Koprin) 

 • KNR K-05 – Krycie dachów w systemie BRAAS 
 • KNR K-06 – Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO 
 • KNR K-07 – Roboty budowlane w technologii Weber Terranova 
 • KNR K-08 – Bez spoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX 
 • KNR K-09 – Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX 
 • KNR K-11 – Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych – system MC-Bauchemie 
 • KNR K-21 – Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN 
 • KNR K-38 – Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT 

KNR (Instal) 

 • KNR INSTAL – Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych 

KNR (Promocja) 

 • KNR SEK-06-01 – Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska 

KNR (Wacetob) 

 • KNR-W 2-01 – Budowle i roboty ziemne 
 • KNR-W 2-02 – Konstrukcje budowlane 
 • KNR-W 2-05 – Konstrukcje metalowe 
 • KNR-W 2-15 – Instalacje wewnętrzne wod.-kan., gazowe i centralnego ogrzewania 
 • KNR-W 2-18 – Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
 • KNR-W 2-25 – Urządzenia placu budowy 
 • KNR-W 2-37 – Budowa i remont nawierzchni torowych 
 • KNR-W 4-01 – Roboty remontowe budowlane 
 • KNR-W 4-02 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych 
 • KNR-W 4-03 – Roboty remontowe elektryczne 
 • KNR-W 5-05 – Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne 
 • KNR-W 5-08 – Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 
 • KNR-W 5-10 – Elektroenergetyczne linie kablowe, elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia, oświetlenie ulic i placów, sygnalizacja uliczna 
 • KNR-W 7-12 – Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne 

KNNR 

 • KNNR 1 – Roboty ziemne 
 • KNNR 2 – Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 
 • KNNR 3 – Roboty remontowe ogólnobudowlane 
 • KNNR 4 – Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 
 • KNNR 5 – Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 
 • KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach 
 • KNNR 7 – Konstrukcje metalowe 
 • KNNR 8 – Roboty remontowe instalacji sanitarnych 
 • KNNR 9 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 
 • KNNR 10 – Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 
 • KNNR 11 – Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanacji wsi 

KNNR (Wacetob) 

 • KNNR-W 3 – Roboty remontowe ogólnobudowlane 
 • KNNR-W 9 – Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 
 • KNNR-W 10 – Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 

ZNR 

 • ZNR 1 – Transport zewnętrzny materiałów budowlanych 

wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!