Shop-in-shop

Jest to nowoczesne koncepcja „fabryki w fabryce”. Metoda ta zapewnia: 

  • lepszą integrację dostawcy z odbiorcą 
  • skrócenie czasu realizacji zamówienia  
  • redukcję kosztów transportu redukcję zapasów 

Jednym z przykładów zastosowania z sukcesem zasady shop-in-shop w praktyce jest firma 
BSH Sp. z o.o. z Łodzi (Bosch Siemens Hausgeräte), z którą  wg zasady shop-in-shop współpracują następujący dostawcy: 

  • Wirthwein – producent wysokiej klasy urządzeń, części i modułów AGD wykorzystywanych do produkcji wyrobów finalnych. Wirthwein wg zasady shop-in-shop realizuje m.in. następujące procesy: formowanie wtryskowe, zgrzewanie, montaż 
  • Prettl – producent wysokiej klasy podzespołów elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych do produkcji sprzętu AGD. W ramach współpracy z BSH jako dostawca wg zasady shop-in-shop realizuje m.in. następujące procesy: montaż wiązek elektrycznych oraz paneli sterujących pralkami, suszarkami i zmywarkami 

Ideą shop-in-shop jest wydzielenie miejsca z przestrzeni fabryki i zaaranżowaniu go tak, aby udział innej fabryki wspierał swoimi usługami, doradztwem, sprzętem i technologią daną grupę produktów. Koncepcja shop-in-shop powstała na kilku bazowych podłożach komunikacji, które uzależnione są od strategii marketingu i sprzedaży dla danej branży. 

Podstawowym celem jaki niesie za sobą wprowadzenie w zakładach zasady shop-in-shop jest uzyskanie znaczącej poprawy osiąganych wyników. W przypadku produkcji korzystanie z usług zewnętrznych firm, działających w obrębie jednego zakładu przyczynia się przede wszystkim do poprawy synergii łańcucha dostaw i eliminuje problemy logistyczne i komunikacji na odległość. 

W przypadku produkcji sezonowej wynikiem stosowania metody shop-in-shop są duże korzyści w postaci braku konieczności powiększania personelu. W momencie gdy nadchodzi konieczność zwiększenia obrotów produkcyjnych, firma w firmie może świadczyć usługi wykorzystując własny personel i technologie w takim udziale, jaki jest w danym momencie wymagany. 

Zasadę shop-in-shop stosuję się w myśl nadchodzącego trendu jakim jest określanie wartości produktu o indywidualnym podejściu do klienta. Jest to naturalny trend chęci klienta, aby był traktowany profesjonalnie. Wdrożenie zasady rozpoczyna się od komunikacji z klientem, określeniu rzeczywistych potrzeb i dostosowaniu do nich współpracy „lustrzanych” fabryk w jednym zakładzie.   

Materiały źródłowe: 

 [1] http://www.bsh-group.pl/index.php?106395 (08.02.2012) 

[2] http://www.wirthwein.pl/index.php?oferta/ (08.02.2012) 

[3] http://trademarketer.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:koncepcja-shop-in-shop-arteo&catid=40:best-practices (08.02.2012) 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!