One piece flow – przepływ jednej sztuki

One Piece Flow + 5S + Chaku Chaku 

Zasada przepływu „jednej sztuki” jest bardzo istotnym elementem w optymalizacji procesów przepływu materiału i jednocześnie kształtowaniu metod pracy i poprawy ergonomii na stanowiskach pracy. Założeniem podstawowym w funkcjonowaniu jest: 

redukcja zapasów materiałowych w toku produkcyjnym 

eliminacja zjawiska nadprodukcji 

eliminacja zbędnych czynności (m.in. zbędne chodzenie, manipulacja przedmiotem) 

zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię 

skrócenie czasu przepływu materiału i realizacji zlecenia 

One piece Flow można wdrożyć w przedsiębiorstwie w skali mikro, czyli przepływu przez konkretne wybrane stanowiska oraz w skali makro, czyli przepływu przez cały zakład. 

Wdrażając zasadę przepływu jednej sztuki stosujemy się do ogólnych założeń filozofii Lean Manufacturing, standaryzacji pracy 5S oraz wspieramy się narzędziami analitycznymi MTM. 

Podczas wdrażania „one piece flow” często wprowadza się również zasadę łączenia czynności „chaku-chaku”. Aczkolwiek decyzja o wprowadzeniu ”chaku-chaku” musi zostać podparta konkretnym uzasadnieniem w każdym przypadku indywidualnie. Dodatkowo analizy ruchów elementarnych pozwalają lepiej wdrożyć zasadę „ekonomiki ruchów elementarnych” oraz w sposób permanentny określać najlepsze standardy pracy gwarantujące: 

wysoką jakość pracy 

niskie ryzyko ergonomiczne (przyjaźnie ukształtowane stanowisko oraz metoda pracy) 

standard pracy  

krótszy czas wykonania zadania 

Określając standard dla przepływu jednej sztuki i stosując analizy ruchów elementarnych nie jednokrotnie wyciągane są wnioski, że nie należy za każdym razem interpretować przepływu jednej sztuki zbyt dosłownie. Istnieją częste przypadki, w których: 

przy zastosowaniu pracy dwuręcznej przepływ równoczesny dotyczy 2 sztuk (w indywidualnych przypadkach nawet więcej) 

w przepływie materiału przez zakład jako „one piece flow” interpretuje się 1 opakowanie (pitch) – paletę, pojemnik kanban, karton. 

W/w wnioski są podparte analizami ruchów elementarnych, które jednoznacznie pozwalają określić optymalną metodę pracy, która: 

jest najmniej pracochłonna (czasochłonna) 

gwarantuje wysoką jakość wykonania 

skraca czas przepływu materiału 

kształtuje pracę i stanowisko z zachowaniem zasad ergonomii 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!