Wskaźnik poziomu kosztów

Wskaźnik poziomu kosztów, inaczej nazywany wskaźnikiem efektywnego wykorzystania środków finansowych, przedstawia stosunek kosztów poniesionych do ilości wytworzonych dóbr lub sumarycznej wytworzonej wartości dodanej. Wskaźnik ten liczony jest ilościowo lub procentowo. Wartość procentowa oblicza stosunek kosztów poniesionych do wielkości sprzedaży lub wartości wytworzonej wyrażonej ilościowo. Jest to koszt wytworzenie pojedynczej sztuki lub koszt wytworzenie pojedynczej wartości dodanej wyrażonej w czasie normatywnym.  

Poniżej zostaną krótko opisane wybrane przykłady wskaźników poziomu kosztów.

  • Efektywność wykorzystania środków finansowych. 
  • Wskaźnik efektywnego wykorzystania środków finansowych. 

Przykłady: 

Efektywność wykorzystania środków finansowych urzędu pracy (procesów powiązanych z pozyskiwaniem pracy i nowych etatów) można wyrazić stosunkiem poniesionych kosztów do ilości pozyskanych umów o pracę. W tym przypadku wskaźnik ten przedstawi koszt procesów na jedną podpisaną umowę o pracę osoby bezrobotnej w danym okresie. 

Wskaźnik poziomu kosztów czasów dodawania wartości w zakładzie produkcyjnym, określa koszt wytworzenia jednostki czasowej normatywnej (czasu planowanego). Wskaźnik ten w takiej formie pozwoli określić ile kosztuje wytworzenie np. 1 godziny wartości dodanych, wynikających z normatywów czasów technologicznych. 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!