Metoda

Lean Management

Jako specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem podejmujemy się wdrożeń kompleksowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem bazujących na filozofii szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing). Opracowujemy indywidualne plany wdrożeniowe systemów opartych na Lean Management z uwzględnieniem specyfiki danej firmy jak i indywidualnej sytuacji.

Podczas wdrażania filozofii Lean Management kładziemy duży nacisk na „zdrowe odchudzanie firmy” przyjmując istotne założenie, że wzrost wydajności uzyskuje się głównie przez poprawę organizacji pracy, ergonomii i humanitaryzacji pracy. Stosujemy zasadę poprawy efektywności i wydajności poprzez poprawę zadowolenia pracowników z pracy.

Poświęcając maksymalnie kilka dni na analizę przed wdrożeniową określamy główne ograniczenia rozwoju i funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa lub organizacji. W oparciu o zebrane spostrzeżenia i wnioski przedstawiamy zarządowi propozycję optymalnego planu wdrożenia lean manufacturing i lean management.

Tworzenie i restrukturyzacja kompleksowych systemów produkcyjnych bazujących na filozofii szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing) ukierunkowane są przede wszystkim na:

 • zwiększanie konkurencyjności i elastyczności firmy,
 • eliminację zbędnych kosztów,
 • ciągły proces ulepszeń,
 • redukcję kosztów wytwarzania,
 • skracanie czasów realizacji zleceń,
 • monitoring kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa – wdrażanie  Balanced Scorecart/Strategiczna Karta Wyników
 • zarządzanie przez cele wg metodyki MBO,
 • redukcję zbędnych zapasów i poprawę wskaźników rotacji zapasu magazynowego,
 • optymalizację logistyki, gospodarki materiałowej, przepływu materiału,
 • optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem redukcji czasochłonności montażu,
 • ergonomię stanowisk i metod pracy,
 • humanitaryzację pracy,
 • ekonomikę ruchów elementarnych.

 

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!