Doradca rady nadzorczej, nadzór właścicielski.

 

Jesteś właścicielem spółki lub grupy kapitałowej i zastanawiasz się co jeszcze można zrobić, żeby Twój biznes w końcu działał jak należy? Kiedy będziesz mógł spokojnie korzystać z roli rentiera i właściciela?

 

Czy Twoja sytuacja jest podobna do poniższej?

 1. Zatrudniasz wykwalifikowanych managerów, Prezesa i Członków Zarządu, Dyrektora Generalnego z całym zespołem specjalistów.
 2. Tworzysz rady nadzorcze i inne podmioty kontrolne. 
 3. Angażujesz prawników, optymalizujesz kontrakty managerskie, zapisy o success fee, udziale w zysku, opcje nabycia udziałów?
 4. Co roku zlecasz coraz „lepszym” firmom audytorskim badanie czy aby na pewno ten sztab managerów działa prawidłowo i robi wszystko na korzyść spółki?
 5. Coś jeszcze wymyśliłeś?
 6. Czy to nadal nie wystarcza?
 7. Czy wiesz, że nawet najlepsi mogą wpaść w pułapki zarządzania przez cele i nie koniecznie działać na korzyść Twojej organizacji?

Wsparcie wysoko wykwalifikowanego doradcy rady nadzorczej i właścicieli może być dla Ciebie:

Nie czekaj na roczne podsumowanie wyników lub audytu wewnętrznego, compliance czy operacyjnego. 

Wybierz stałe wsparcie eksperckie i doradcze dla rad nadzorczych i właścicieli firm. 

 

Takie rozwiązanie dostarczy większych zwrotów, unikania zbędnych kosztów czy szybszej reakcji na zdiagnozowane nieprawidłowości.
Bieżący nadzór, badanie działalności na wszystkich szczeblach od strategicznego do operacyjnego. Ciągła weryfikacja potencjalnych ryzyk i pułapek zarządzania, skuteczności działań rozwojowych, wsparcie mentorskie, inspiracje w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Rozwiązywanie konfliktów. Ustalanie i nadzór działań zaradczych.

 

Cel wsparcia:

 1. Wzrost dynamiki działań poprawiających rentowność firmy, poprawa EBITDA, zapobiegania spadkom rentowności, unikanie zbędnych kosztów.
 2. Systematyczna weryfikacja działań operacyjnych, aktualnych ograniczeń i wsparcie w ich eliminacji.
 3. Diagnoza i eliminacja pułapek zarządzania przez cele.
 4. Bieżący transfer know-how w skutecznym usprawnianiu procesów.
 5. Rozwiązywanie konfliktów.
 6. Wsparcie w metodach zarządzania, teoria ograniczeń, lean management, six sigma, zarządzanie przez cele, OKR’y, zarządzanie przez wartości, zarządzanie strategiczne, ERP, prognozowanie, ergonomia i ekonomika pracy, zarządzanie procesowe.
 7. Weryfikacja i korygowanie aktualnych działań strategicznych i operacyjnych.

Forma wsparcia:

 1. Systematyczne wizyty w miejscu realizowanej działalności – wywiady, badania, konsultacje, warsztaty, burze mózgów, szkolenia (~1-2x/miesiąc).
 2. Bieżące wsparcie zdalne – elastyczny dostęp do doświadczonego eksperta. Bieżące wsparcie merytoryczne dla osób zarządzających i operacyjnych (dostęp i wsparcie bieżące).

Korzyści:

 1. Mniej zbędnych kosztów i większe zyski działalności.
 2. Szybsza reakcja i niezbędne zmiany w zarządzaniu, większa dynamika rozwoju.
 3. Ciągła weryfikacja działań zamiast okresowej.
 4. Wysokie zwroty z inwestycji.
 5. Większa transparentność działalności operacyjnej i strategicznej.
 6. Mniejsza konieczność angażowania właścicieli.

Kto:
Paweł Staworzyński, ekspert w zarządzaniu z doświadczeniem z ponad 500 firm i wiedzy pozyskanej od tysięcy doświadczonych specjalistów, managerów, inżynierów. Manager, trener i specjalista z bogatym ponad 20 letnim doświadczeniem w organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i motywacji do poprawy efektywności. Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie teorii ograniczeń (TOC) metod zarządzania „przez wartości” (MBV), „przez cele” (MBO), Lean Management. Twórca autorskich pomysłów wdrażania zasad ergonomii, metod MTM, ekonomiki i humanizmu pracy. Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów. Stosuje najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach z niemal wszystkich branż gospodarki. Z ramienia międzynarodowej grupy doradczej jako prezes zarządu, a wcześniej kierownik projektów i inżynier przetransferował do Polski z m.in. z Niemiec, USA, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii ponad 80 letnie „know how” w zakresie optymalizacji procesów. Skutecznie doskonali procesy i rozwiązuje kluczowe problemy.

 

Ciekawostka – istotne zmiany w kodeksie spółek handlowych:

Czy wiesz, że w roku 2022 zmiany w kodeksie spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) wprowadziły bardzo ważną zmianę, która dostarcza nowych narzędzi zapewniających radom nadzorczym większy nadzór nad funkcjonowaniem zarządów i podmiotów zarządzanych?
Jest to możliwość zatrudniania z budżetu spółki z pominięciem zarządu doradcy rady nadzorczej, który na zlecenie rady nadzorczej może wykonywać określone działania, badania, analizy dotyczące bieżących spraw działalności spółki.
Dokładne brzmienie zapisu w KSH:
rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

 

 

 

Doradca rady nadzorczej, wsparcie właścicielskie, doradca właścicieli, controling operacyjny, controling procesowy, controling finansowy, controling zarządczy, nadzór właścicielski.

Stała współpraca z Paweł Staworzyński