Zarządzanie przez kompetencje

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej tradycyjne, sztywne modele opisujące zakres obowiązków pracownika oraz wymagania stanowiskowe, przestają przystawać do warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Coraz mniej wspierają realizację celów przedsiębiorstwa. Zakres obowiązków nic nie mówi się o czynnikach, które warunkują efektywność pracy. Szczególne brak w nich odniesienia do oczekiwanych rezultatów. 

W warunkach obecnej konkurencji rynkowej oczekuje się kompetencji zawodowych, które  zapewniają profesjonalne podejście do realizacji powierzonych zadań, przekładających się na realizację strategicznych celów organizacji. Przez kompetencje rozumie się dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. 

Kompleksowych rozwiązań dostarcza system zarządzania przez kompetencje, który jest całościowym pomysłem na zarządzanie pracownikami, wykorzystującym profile kompetencyjne oraz opisy stanowisk, do prowadzenia kompleksowej polityki personalnej w przedsiębiorstwie. 

Na system składają się następujące elementy składowe: 

 • profile kompetencyjne stanowisk 
 • opisy stanowisk 
 • rekrutacja i selekcja 
 • ocena kompetencji pracowników 
 • identyfikacja luk kompetencyjnych oraz potrzeb rozwojowych w skali obszaru/przedsiębiorstwa 
 • plan rozwoju pracownika 
 • plan adekwatnych szkoleń i działań rozwojowych w skali obszaru/przedsiębiorstwa 
 • narzędzia awansowania 
 • plany sukcesji 
 • kadra rezerwowa 
 • wynagradzanie 
 • motywowanie 
 • zarządzanie wynikami pracy 
 • ocena wyników 

Zakres projektu obejmuje opracowanie powyższych elementów systemu oraz wsparcie w procesie wdrażania narzędzi informatycznych wspierających proces zarządzania przez kompetencje. 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!