Wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI

ROI (return of investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji. Zalicza się do najważniejszych wskaźników z grupy rentowności przedsiębiorstw.

ROI jest stosunkiem zysku operacyjnego podzielonego przez wartość majątku zaangażowanego w wypracowany zysk. Pozwala w prosty sposób oszacować zwrot z zainwestowanych pieniędzy. 

Wiele firm nie decyduje się na wdrożenie usprawnień ze względu na ogromne koszty startowe. Nie zdając sobie przy tym sprawy, że zainwestowane środki mogą zwrócić się w ciągu najbliższych trzech lat nawet kilkakrotnie. 

Zalety wyliczania ROI

Wyliczenie wskaźnika ROI w przypadku dłużej istniejących przedsiębiorstw pozwala oszacować, czy pojawił się odpowiedni moment na większe wydatki, zaciągniecie pożyczki czy inne śmielsze przedsięwzięcia. Dane historyczne wyliczeń ROI obrazują dotychczasową stopę zysku, informując nas o tym czy firma efektywnie wykorzystywała swoje finanse. Jeżeli statystki są pozytywne warto zastanowić się na co przeznaczyć środki, aby móc się dalej rozwijać.

Przykład wykorzystania wskaźnika ROI

Wydając 100 000 zł na zmiany w funkcjonowaniu logistyki wewnątrzzakładowej udaje się uzyskać oszczędności w wysokości 300 000 zł rocznie.

ROI w okresie rocznym = 300TPLN/100TPLN = 3 

ROI w okresie 3 lat = 900TPLN/100TPLN = 9

Z powyższego wynika, że w skali roku na każdą wydaną złotówkę odzyskujemy 3 złote. Natomiast w skali 3 lat 9 złotych.

ROI powyżej 1 dla okresu zwrotu maksymalnie 1 roku – do akceptacji kosztów wynikających z zakładanych zmian dla wielu przedsiębiorstw jest wystarczającym, aby zaakceptować zmiany, których dotyczy kalkulacja ROI.

Oczywiście w kalkulacjach ROI istotnym jest jeszcze analiza ryzyka przedsięwzięcia oraz możliwy czas realizacji zysków. To są czynniki, które każdorazowo muszą być uwzględniane podczas podejmowania decyzji o akceptacji kosztów.

Wady wyliczania ROI

Jak każdy wskaźnik, także ROI ma swoje wady. Jeżeli chcemy uzyskać dokładne wyniki musimy wprowadzić maksymalnie precyzyjne dane. Niestety ROI jest wskaźnikiem ogólnym i nie odzwierciedla faktycznej sytuacji w firmie. Sam zysk uzyskany przez przedsiębiorstwo nie jest jeszcze dowodem na brak problemów z płynnością. Podejmując decyzję o zwiększeniu nakładów na inwestycje czy to w postaci projektów optymalizacyjnych, pozyskania nowych rynków, środków na szkolenia, należy poza ROI wziąć po uwagę dodatkowe wskaźniki, np. ROS. Ważny jest również stały monitoring zmian ROI. Wahania wskaźnika pozwolą nam oszacować czy firma zmierza w dobrym kierunku, czy też warto rozważyć inne rozwiązania.


wróc do listy wpisów
Zarządzanie wiedzą (knowledge management)

W ostatnich dekadach zachodzą szybkie i ważne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Główną ich przyczyną jest – oprócz globalizacji – szybki rozwój technologii informatycznych, niezwykle szybkie tempo zachodzących przemian ekonomiczno-gospodarczych, nieprzewidywalność i ostrość zmian, rosnące wymagania klientów i zaostrzająca się konkurencja o charakterze globalnym.  Nie dziwi więc, że następuje przełom w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w stosowanych koncepcjach zarządzania. Przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań umożliwiających im […]

Metody optymalizacji

Kilka metod optymalizacji  Metoda MTM – opracowali ją w latach 1940-1948 pracownicy biura organizacji The Methods Engineering Council w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych – H.B.Maynard, G.J.Stegemerten, J.L.Schwab. Budowa metody MTM powstała z pomysłu skojarzenia metody F.W.Taylora (badanie czasu) oraz prac F.B.Gilbretha (badanie ruchów). Rozwinięcie prac F.B Gilgretha i doprowadzenie podziału operacji do ruchów elementarnych z określeniem czasu trwania, spowodowało konieczność ustalenia nowej jednostki czasu umożliwiającej obliczanie. Pierwotne wartości MTM były wyrażone liczbą klatek taśmy filmowej na każdy ruch podstawowy. […]

Zarządzanie przez cele – negatywne skutki w błędnie stawianych celach

Na przykładzie działania policji negatywne skutki w zarządzaniu przez nieprawidłowo stawiane cele. Policja – polowanie na kierowców zamiast prewencji poprawiającej bezpieczeństwo? Tekst koniecznie powinien przeczytać każdy policjant, kierowca a przede wszystkim minister nadzorujący policję!  Policja drogowa  Popularne skojarzenie związane z policją drogową to patrol ustawiony w miejscu ograniczenia prędkości – łapanie kierowców i wręczanie mandatów. Kwestie łapówki zamiast mandatu odkładam do […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!