Wskaźnik zwrotu inwestycyjnego ROI

ROI (return of investment) - wskaźnik zwrotu z inwestycji. Przedstawia rentowność nakładów do zwrotu wynikających z konkretnej inwestycji lub kompleksowego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

ROI jest stosunkiem zysku operacyjnego podzielonego przez wartość majątku zaangażowanego w wypracowany zysk.

Z perspektywy wdrażania zmian optymalizacyjnych, funkcjonowanie danego obszaru ROI można liczyć analogicznie do powyższego sposobu uwzględniając:

  • stosunek oszczędności lub dodatkowych zysków (wynikających z wprowadzenia danego usprawnienia) do nakładów wynikających z wdrożenia zmian.

Przykład wykorzystania wskaźnika ROI

Wydając 100 000 zł na zmiany w funkcjonowaniu logistyki wewnątrzzakładowej udaje się uzyskać oszczędności w wysokości 300 000 zł rocznie.

ROI w okresie rocznym = 300TPLN/100TPLN = 3 

ROI w okresie 3 lat = 900TPLN/100TPLN = 9

Z powyższego wynika, że w skali roku na każdą wydaną złotówkę odzyskujemy 3 złote. Natomiast w skali 3 lat 9 złotych.

ROI powyżej 1 dla okresu zwrotu maksymalnie 1 roku – do akceptacji kosztów wynikających z zakładanych zmian dla wielu przedsiębiorstw jest wystarczającym, aby zaakceptować zmiany, których dotyczy kalkulacja ROI.

Oczywiście w kalkulacjach ROI istotnym jest jeszcze analiza ryzyka przedsięwzięcia oraz możliwy czas realizacji zysków. To są czynniki, które każdorazowo muszą być uwzględniane podczas podejmowania decyzji o akceptacji kosztów.


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!