Optymalizacja transportu Metodą Blocha-Schmigalli

Metoda Blocha-Schmigalli (procedura trójkąta Schmigalli): 

Jest to metoda optymalnego rozmieszczania punktów zależnych, pomiędzy którymi odbywa się przemieszczanie materiału, osób, dokumentów lub informacji. Służy do przestrzennego rozmieszczenia tych punktów w taki sposób, aby punkty, między którymi następuje największa ilość przepływu danego czynnika (materiał, człowiek, informacje), znalazły się jak najbliżej siebie.

Punkty te rozmieszczane są na siatce trójkątów, dzięki czemu można opracować optymalne rozłożenie dużej ilości takich punktów. Rozmieszczenie tych punktów na siatce trójkątów jest podstawą do dalszego planowania rozmieszczenia przestępnego poszczególnych obiektów. Zastosowanie tej metody pozwala na lepszą organizację pracy, transportu, przepływu materiału, informacji czy osób poprzez skracanie odległości pokonywanych pomiędzy punktami o największej intensywności ruchu. Metoda Blocha-Schmigall’i znajduje zastosowanie m.in. w:  

  • optymalizacji transportu zewnętrznego jak i transportu wewnątrzzakładowego 
  • planowaniu layout’ów zakładów i magazynów 
  • rozmieszczaniu względem siebie poszczególnych linii i gniazd produkcyjnych 
  • planowaniu przestrzeni administracyjno-biurowej 

Metoda ta została opracowana w latach pięćdziesiątych XX wieku przez Szwajcara W.Bloch’a, którą w późniejszym czasie rozwinął H. Schmigall. W tej metodzie wykorzystywana jest tablica powiązań między obiektami, nazwana inaczej tabelą transportową. 

Wspomaga działania ukierunkowane na redukcję pokonywanych odległości: 

  • transportu zewnętrznego między zakładami, centrami logistycznymi i magazynami 
  • transportu pomiędzy budynkami w jednej lokalizacji 
  • transportu wewnętrznego pomiędzy halami magazynowymi i produkcyjnymi 
  • transportu wewnętrznego pomiędzy gniazdami i liniami produkcyjnymi 
  • przepływu materiału w skali mikro na stanowisku pracy, gnieździe lub linii produkcyjnej 

Metodę tę można wykorzystać również w optymalizacji rozmieszczenia miejsc pracy w biurach z uwzględnieniem częstości przepływu informacji, zadań, dokumentów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Procedura trójkąta Schmigall’i doskonale nadaje się do wsparcia filozofii Lean Management. 


wróc do listy wpisów

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!