Test Gallupa Q12

Przez ponad 25 lat Instytut Gallupa prowadził badania, których celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, które firmy potrafią przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników. W wyniku tych badań, podczas których przeprowadzono ponad milion wywiadów z pracownikami różnych firm, udało się ustalić, że są to firmy, których pracownicy odpowiadają „TAK” na niżej wymienione pytania: 

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy w ciągu ostatniego roku miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Stwierdzono też, że pytania od 1. do 5. korelują dodatkowo z niskim poziomem rotacji kadr, tj. w firmach, w których pracownicy odpowiadają „TAK” na te pięć pytań, ludzie rzadko odchodzą z pracy z własnej woli. To potwierdziło też znaną już tezę, że jeżeli pracownicy odchodzą z pracy, to odchodzą nie tyle od swoich firm, ile od swoich szefów. 

Źródło: Doktryna Jakości, A. Blikle 

https://www.freepik.com/free-photo/closeup-person-filling-out-questionary-form_1027065.htm 

https://www.freepik.com/premium-photo/fingernail-mate-lifestyle-test-person_1083358.htm 


wróc do listy wpisów
Zarządzanie przez wartości – Managing by Values

Metoda zarządzania przez wartości (Management by Values – MBV) w obecnych czasach silnego nacisku na ciągłą poprawę konkurencyjności jest bardzo istotnym elementem skutecznego i efektywnego zarządzania.  Połączenie metody zarządzania przez wartości z filozofią lean management pozwala na zwiększenie skuteczności wdrażania zmian ukierunkowanych na wzrost wydajności pracy czy wykorzystania innych kluczowych zasobów przedsiębiorstwa. Zastosowanie zasad MBV w zarządzaniu przez cele (MBO) wpływa istotnie na wzrost […]

Normalne tempo pracy człowieka

Tempo pracy człowieka w procesie ulepszeń oraz wzroście wydajności i efektywności pracy jest bardzo istotnym elementem. Niestety bardzo często jest pomijany lub wręcz świadomie naruszany.  Co to jest normalne tempo pracy człowieka? Jest to „wydajność średnio wprawionego człowieka, który jest w stanie utrzymać takie tempo pracy przez zmianę roboczą (z uwzględnieniem niezbędnych mikro odpoczynków adekwatnych do […]

Jak nie zwiększać wydajności

Poniżej proste przykłady, które pokazują zwiększanie wydajności w sposób nieergonomiczny i niehumanitarny. To są przykłady zwiększania wydajności i efektywności pracy człowieka przez zwiększanie tempa pracy człowieka. Na przedstawionych filmach tempo pracy człowieka wynosi kilkadziesiąt % więcej niż normalne tempo pracy człowieka. A jakie powinno być normalne tempo pracy człowieka?   Wyobraźcie sobie, że człowiek miał by z […]

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!