szkolenie

ERGOlean Management

Czy Twoja firma potrzebuje przepisu na zdrowe odchudzanie i efektywne zarządzanie?

Nasze szkolenie ERGOlean Management jest odpowiedzią na Twoje potrzeby!

CELE SZKOLENIA:

 • Zdrowe Odchudzanie Firmy: Naucz się, jak zminimalizować marnotrawstwo i zwiększyć wydajność firmy, zachowując równowagę między efektywnością a ludźmi.
 • Motywacja do Doskonalenia: Odkryj skuteczne systemy motywacyjne, które pomogą Twoim pracownikom zaakceptować zmiany i aktywnie uczestniczyć w procesach usprawnień.
 • Lean Management w Praktyce: Poznaj tajniki filozofii Lean Management i dowiedz się, jak z powodzeniem wdrożyć ją w swojej firmie.
 • Zrozumienie 5S i 6S: Zanurz się w świat zasad ergonomii, humanizacji pracy i efektywnego zarządzania.

Dla Kogo Jest To Szkolenie?

Nasze szkolenie adresowane jest do:

 • Osób Zarządzających
 • Kadr Kierowniczych
 • Inżynierów i Technologów
 • Normistów
 • Pracowników Bezpośrednio Produkcyjnych
 • Studentów Uczelni Wyższych

Program Szkolenia

 1. Wstęp do szkolenia – ćwiczenie praktyczne z rozwiązywania problemów, burza mózgów.
 2. ERGO Lean – zdrowe vs niezdrowe odchudzanie firmy.
  • Jak sprzedać skutecznie LEAN i dlaczego ERGO Lean?
  • Człowiek zadowolony -> człowiek wydajny.
  • Kluczowe wartości firmy a zarządzanie godnościowe.
  • Jak zdrowo odchudzać firmę.
  • Wzrost wydajności przy spadku obciążenia pracą – czy to jest możliwe?
  • Problem prawa Parkinsona we wdrażaniu Lean.
 3. Dodawanie wartości.
  • Prawidłowe rozumowanie wartości dodanej.
  • Problemy i doświadczenia w definiowaniu.
  • Wartość dodana a ruchy elementarne.
  • Pomiar czasochłonności dodawania wartości.
  • Wskaźnik efektywności czasu pracy (OLE i ECP).
  • Motywacja pracowników do zwiększania efektywności dodawania wartości.
 4. Marnotrawstwo – sztuka rozpoznawania i eliminacji.
  • Muda typu 1 i typu 2 – dlaczego warto dzielić?
  • Normowanie czasów a zakłócenia i muda w procesie.
  • Przeciążenie i niedociążenie pracą (muri mura).
  • Muda na poziomie ruchów elementarnych.
 5. 5S – błędy w rozumowaniu i kluczowy cel zastosowania.
  • Czy 5S musi być rozumiane jako sprzątanie?
  • Co jest głównym celem 5S?
  • 6S jest w ogóle potrzebne?
  • Co zrobić aby pracownicy chcieli wdrażać 5S.
  • 4S – błędy w rozumowaniu.
  • Skuteczne podejście do wdrażania 5S.
 6. Optymalizacja standardów – teoria i praktyka.
  • Ekonomika ruchów elementarnych.
  • Balansowanie pracy za pomocą diagramów Yamazumi.
  • Balansowanie pracy wg metody chaku-chaku.
  • Standaryzacja pracy i sztuka opisywania standardów.
  • Poszukiwanie skutecznej i optymalnej metody.
 7. Skuteczne rozwiązywanie problemów.
  • Analiza przyczynowo skutkowa.
  • Definiowanie kluczowych źródeł problemów.
  • Opracowywanie działań zaradczych.
  • Eliminacja źródeł problemów i zakłóceń.
  • Arkusz A3 w rozwiązywaniu problemów.
  • Opłacalność wdrożenia zmian – wskaźnik ROI.
 8. Teoria ograniczeń w filozofii Lean Management.
  • Postępowanie zgodnie z teorią ograniczeń (TOC).
  • Koncentracja nad poszukiwaniem i eliminacją kluczowych ograniczeń.
  • Powiązanie teorii ograniczeń z cyklami DMAIC i PDCA.
  • Analiza ryzyka i działania zapobiegawcze.
  • Skuteczna optymalizacja i wdrażanie zmian zgodnie z 3 cyklami TOC, DMAIC i PDCA.
 9. Lean Management – powiązanie z innymi narzędziami.
  • Jak dopasować Lean Management do specyfiki firmy?
  • Powiązanie z systemem Zarządzania Przez Cele (ZBC).
  • Balanced Scorecard a Lean Management.
  • Ekonomika ruchów elementarnych – MTM.
  • Zarządzanie przez wartości.
  • Zarządzanie godnościowe oraz systemy motywacyjne.
  • Ergonomia.
 10. Ergonomia w procesie ulepszeń.
  • Czy wzrost wydajności może być ergonomiczny?
  • Jak ergonomia może wspierać proces ulepszeń?
  • Poprawa ergonomii w aspekcie w zadowolenia pracowników.
  • Wykorzystanie ergonomii w motywacji pracowników.
  • Angażowanie pracowników w proces ulepszeń.
 11. Optymalizacja zintegrowanego planowania.
 12. Zarządzanie zmianami w szczupłym systemie.

Gotowy na uczestnictwo w przygodzie z ERGOlean Management?
Skontaktuj się z nami i zapisz się na nasze szkolenie, które może odmienić Twoją firmę!

TRENER PROWADZĄCY:

Paweł Staworzyński

 • Manager, trener i specjalista z bardzo bogatym ponad 20 letnim doświadczeniem
  w zakresie organizacji przedsiębiorstw, optymalizacji procesów i skutecznej motywacji
  do poprawy efektywności.
 • Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce w zakresie ERGOlean Management, MTM
  (najlepszej technice pomiarowej gwarantującej wysoka jakość i permanentność norm
  czasowych) oraz MBO (z racjonalnego zarządzania kosztami wynagrodzeń)..
 • Twórca autorskich pomysłów wdrażania zasad ergonomii, humanizacji pracy i zarządzania
  przez wartości godnościowe.
 • Przeprowadził włącznie kilkaset projektów usprawniających, szkoleń, wykładów..
 • Stosuje najlepsze praktyki sprawdzone w znanych na całym świecie przedsiębiorstwach
  z niemal wszystkich branż gospodarki.
 • Z ramienia międzynarodowej grupy doradczej jako prezes zarządu, a wcześniej jako prokurent,
  kierownik projektów i inżynier przetransferował do Polski z krajów wysoko rozwiniętych
  (m.in.: Niemcy, USA, Francja, Włochy, Wielka Brytania) ponad 70 letnie „know-how” w zakresie optymalizacji procesów.
 • Skutecznie doskonali procesy i rozwiązuje kluczowe problemy.

Termin i miejsce szkolenia:

23-24.01.2024, Wrocław

Inwestycja: 1 690,00 zł/os netto (VAT 23%)

Cena obejmuje:

 • 16 h szkolenia teoretyczno-praktycznego wg programu uwzględnionego w ofercie
 • materiały szkoleniowe
 • materiały piśmiennicze (notatnik, długopis)
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
 • wynajem sali szkoleniowej,
 • poczęstunek w trakcie szkolenia (kawa, herbata, woda, ciasteczka, zimne przekąski)

Masz problem z produktywnością swojej kadry?

Nie przegap tej unikalnej okazji!

Zapisz się już dziś i otwórz drzwi do większej efektywności i sukcesu Twojej firmy.

Parametry szkolenia

Wrocław
16 godzin
Typ szkolenia Otwarte

Zawsze możesz też skorzystać z formularza kontaktowego!