+48 22 290 55 44
info@staworzynski.com

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Nazwa

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów i zapobieganie ich powstawaniu

- teoria i praktyka -

 

Szkolenie zaplanowane jest na 1 dzień szkoleniowy. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną wykłady teoretyczne praktyczne ćwiczenia na przykładach uczestników  z zakresu zastosowania niżej wymienionych zagadnień:

  I.        Teoria w zakresie metod rozwiązywania problemów

1.     5x dlaczego jako podstawowa metodyka w rozwiązywaniu problemów.

                  a.  Dlaczego warto pytać dlaczego?

                  b.  Dążenie do źródła problemu po nitce pytań dlaczego.

                  c.  Zastosowanie 5W w innych narzędziach rozwiązywania problemów

2.   Zasada Poka Yoke.

a.     Co to jest zasada Poka-Yoke?

b.     Dlaczego zadada Poka-Yoke?

          c.     Przykłady.

3.     Narzędzia poszukiwania zakłóceń i definicji przyczyn ich powstawania

a.     Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy.

b.     Klasyfikacja Pareto, ABC i XYZ.

c.     Burza mózgów.

d.     Analiza i formularz FMEA.

-     Budowa formularza,

-     Sposób przygotowania analizy FMEA.

-     Wypełnianie formularza.

e.     Rejestracja zakłóceń.

-     formularz i sposób rejestracji,

-     zbieranie i przetwarzanie danych.

4.     Koszty i oszczędności

a.     ROI jako standardowy miernik opłacalności

b.     Poprawa efektywności zasobów (Maszyna, człowiek, materiał)

                              Mierniki efektywności OEE i ECP

c.     Eliminacja wad

                              Kalkulacja kosztów wad i ich eliminacji

5.     Planowanie i wdrażanie działań

a.     Cykl realizacji działań wg PDCA i SDCA

b.     Cykl rozwiązywania problemów DMAIC – podstawa SixSigma

c.     Tworzenie harmonogramów działań

 

  II.        Praktyczne ćwiczenia na podstawie wybranego przypadku

1.     Wybór procesu.

2.     Zdefiniowanie problemu.

3.     Określenie potencjalnych przyczyn powstawania błędów.

a.     Diagram przyczynowo skutkowy Ishikawy.

b.     Burza mózgów.

4.     Priorytetyzacja zdefiniowanych potencjalnych przyczyn powstawania błędów.

a.     Klasyfikacja wg zasady Pareto.

b.     Burza mózgów.

5.     Działania korygujące i zapobiegawcze.

a.     Ustalenie działań.

b.     Kalkulacja ROI opłacalności wdrożenia.

c.     Przygotowanie planu.

d.     Weryfikacja i akceptacja planu.

e.     Przejście do realizacji.

f.      Kontrola powdrożeniowa i pomiary skuteczności wdrożonych zmian.

Terminy

Aktualne terminy szkoleń dostępne są na oddzielnej stronie po naciśnięciu poniższego linku:

Aktualne szkolenia

Terminy i lokalizacje szkoleń ustalamy wg indywidualnych zgłoszeń i potrzeb. O aktualne terminy prosimy pytać bezpośrednio. Szkolenia organizujemy na terenie całej Polski.

Zapraszamy również na certyfikowane szkolenie 2 dniowe w tematyce Lean Management

 (kliknij przycisk):

 

Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

Szczegóły warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie umieszczonym na stronie internetowej:
http://www.staworzynski.com/regulamin-szkolen

Zgłoszenie uczestnictwa należy potwierdzić przez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza pobierając go bezpośrednio klikając na poniższy link:

Formularz zgłoszenie na szkolenie, konferencje DPG (PDF)

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE